Projecten gezocht voor call groene stroom

  • 17 juni 2022

Wie investeert in een nieuw groenestroomproject  (zonnepanelenproject groter dan 25 kW tot en met 5 MW en windmolens  groter dan 10 kW tot en met 300 kW) kan opnieuw meedingen naar investeringssteun.

Nog tot en met 28 juni 2022 om 16u kunt u een projectvoorstel indienen voor een van volgende subcalls:

  • subcall 1 voor drijvende zonnepanelen, zonnepanelen op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines 
  • subcall 2  voor de catergorie 'overige PV-installaties' 

Voor subcall 1 is een budget van 500.000 euro ter beschikking, voor subcall 2 een budget van 9.500.000 euro. 

De projecten die met de minste steun de meeste groene stroom kunnen produceren, eindigen het hoogst in de rangschikking.

De eerstvolgende  call groene stroom is in oktober 2022 gepland.

Meer informatie en project indienen via www.energiesparen.be/call-groene-stroom

Published on: 
17-06-2022