Energiebesparing Vlaamse industrie in volle vaart

  • 20 april 2021

Energiebesparing Vlaamse industrie in volle vaart  

In 2019 realiseerde de energie-intensieve industrie in Vlaanderen een primaire energiebesparing van maar liefst 7709 GWh of 27,75 Petajoule (PJ) . Dat is vergelijkbaar met de isolatie van 530.000 daken én is bovendien goed voor meer dan 60% van de door Europa aan Vlaanderen opgelegde energiebesparingsdoelstellingen. Dit positief resultaat blijkt uit het jaarlijks rapport dat de Commissie Energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) bekend maakte. 

Wat zijn EBO’s?

Energiebeleidsovereenkomsten – kortweg EBO’s - zijn een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en  348 energie-intensieve ondernemingen met een industriële activiteit. Deze ondernemingen voeren energiebesparende maatregelen uit met een focus op kwaliteitsvol energiebeheer en energie-efficiëntie, waarbij de continuïteit van hun industriële processen en groeikansen worden gevrijwaard. In ruil legt de Vlaamse overheid hen geen bijkomende administratieve lasten of nieuwe regelgeving op. 

Zowel voor VER-bedrijven (“bedrijven die vallen onder het Europese verhandelbare-emissierechten-systeem”) als voor de niet VER-bedrijven (bedrijven die hier niet onder vallen) werd een energiebeleidsovereenkomst afgesloten. Beide EBO’s traden in werking op 1 januari 2015 en eindigen (na verlenging) op 31 december 2022. 

Energiebesparing in Vlaamse energie-intensieve industrie

De jaarlijkse rapportering over de vooruitgang van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) geeft blijk van enkele interessante resultaten in 2019. De energiebesparing van 27,75 PJ in de energie-intensieve industrie is vergelijkbaar met de isolatie van 530.000 daken én is bovendien goed voor meer dan 60% van de door Europa aan Vlaanderen opgelegde energiebesparingsdoelstellingen. Door de gerealiseerde energiebesparingen werd 1.498.000 ton CO2-emissies vermeden in 2019. Dit komt overeen met ongeveer 11,3 miljard niet gereden auto-kilometers.  

Van de ca. 400 ondernemingen die in 2019 tot de doelgroep van de EBO’s behoren zijn er ongeveer 60 ondernemingen niet toegetreden tot de EBO’s. In primair energiegebruik vertegenwoordigen deze niet-toegetreden ondernemingen slechts 2% van het totale primair energiegebruik van de doelgroep. De 348 EBO-ondernemingen zijn goed voor 98% van het primair energiegebruik van Vlaamse industriële ondernemingen in 2019. 

We kunnen concluderen dat de uitgevoerde energie-efficiënte maatregelen door EBO-ondernemingen een duidelijk positief resultaat hebben opgeleverd. De energie-intensieve industrie neemt haar verantwoordelijkheid op en draagt daarmee sterk bij aan het realiseren van de energie-efficiëntiedoelstellingen in Vlaanderen. 

Published on: 
20-04-2021