MijnVerbouwLening goedgekeurd: tot 60.000 euro goedkoop lenen voor renovatie

  • 13 juli 2022

Ook eigenaars en verhuurders met weinig spaarcenten krijgen extra steun bij de renovatie van hun woning. De laagste en middeninkomens kunnen gebruik maken van de MijnVerbouwLening, een lening tot 60.000 euro. Goedkope pre-financiering van renovatiewerken is erg belangrijk om een renovatiegolf tot stand te brengen, zeker in tijden van hoge rentevoeten. Facturen vanaf 1 juli 2022 komen in aanmerking en de Energiehuizen staan vanaf 1 september klaar voor aanvragers van de leningen.

Uw woning energiezuiniger maken in combinatie met comfortverbetering, is door de hoge energieprijzen die nog wel een tijdje zullen aanhouden, de beste investering tegen torenhoge energiefacturen. De Mijn VerbouwLening zal mogelijk zijn voor de laagste- en middeninkomensgroep van de Mijn VerbouwPremie en ook voor private verhuurders via geconventioneerde verhuur en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor. Op die manier wordt ook de betaalbaarheid vergroot op de verhuurmarkt.

Dat Vlaanderen alle Vlaamse energie- en woonpremies samenvoegt en verhoogt tot één Mijn VerbouwPremie was al gekend. Daarmee krijgen eigenaar-bewoners uit de middenklasse en de laagste inkomens extra hulp bij het renoveren van hun woning of appartement, ongeveer 61% van de Vlaamse huishoudens. De middeninkomens kunnen een premie ontvangen tot 35% van hun renovatiekosten. Voor gezinnen met een laag inkomen bedraagt het subsidiepercentage 50%. Maar nog altijd zullen er mensen zijn die ook de resterende financieringsbehoefte niet op hun spaarrekening hebben staan. Er wordt daarom door de Vlaamse Regering tot 496 miljoen euro deze legislatuur vrijgemaakt om via erg voordelige leningen tot maximaal 60.000 euro de laagste en middeninkomens extra te steunen bij de renovatie van hun woning. Alle werken die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie zullen ook in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwLening.

Wie een Mijn VerbouwLening afsluit voor 60.000 euro op een termijn van 25 jaar, waarbij de rentevoet 3% zou bedragen, maar nu dus renteloos kan lenen, kan zo een rentevoordeel doen van maximaal 25.000 euro. In combinatie met de Mijn VerbouwPremie, die ook kan oplopen tot maximaal 25.000 euro voor de lage inkomens en 17.500 euro voor de middeninkomens, beschikken we nu over een compleet ondersteuningspakket om grondig renoveren terug betaalbaar te maken met een ruime prefinanciering.

Voor de verbouwlening komen enkel facturen in aanmerking die dateren vanaf het moment van aanvraag van de verbouwlening. Als overgangsmaatregel wordt wel nog opgenomen dat facturen vanaf 1 juli 2022 gebruikt worden voor leningen die worden aangevraagd uiterlijk op 1 november 2022.

Renteloos lenen tot 60.000 euro

Zowel investeringen in woningkwaliteit als energie-efficiëntie zijn belangrijk en komen in aanmerking voor financiering met de Mijn VerbouwLening. De maximale looptijd van de Mijn VerbouwLening bedraagt 25 jaar. De Mijn VerbouwLening zal kunnen worden aangevraagd tot eind 2026. Ook een vereniging van mede-eigenaars (VME) zal een dergelijke lening kunnen afsluiten. Een VME zal tot 60.000 euro kunnen ontlenen aangevuld met 25.000 euro extra per appartement.

Voor de Mijn VerbouwLening wordt er een korting gegeven van maximaal 3% op de marktrentevoet.  Bij de start op 1 september 2022, zal deze lening renteloos zijn. Er zal bij de Mijn VerbouwLening rekening worden gehouden met de evolutie van de wettelijke rentevoeten. Deze zijn de laatste maanden aan een steile opmars begonnen. Pas van zodra de wettelijke rentevoet boven de 3% zou uitkomen, zal er een positieve rente worden aangerekend voor wie dan pas zijn Mijn Verbouwlening afsluit. De rentevoet wordt 1 keer per jaar aangepast. Momenteel zit deze rente onder de 3%. 

‘Met de invoering van de Mijn VerbouwLening  voor een ruime doelgroep, ter vervanging van de huidige 0%-energielening, en de verhoging van het te ontlenen bedrag van 15.000 naar 60.000 euro, af te betalen op maximaal 25 jaar, zullen er heel wat meer gezinnen hun renovatieplannen echt kunnen realiseren en zo zichzelf beter kunnen wapenen tegen stijgende energiefacturen. Bovendien verbetert hiermee het wooncomfort, vermindert de aardgasafhankelijkheid en de broeikasgasuitstoot’, aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. De energielening +, een renteloze lening voor nieuwe eigenaars van een woning of appartement, na schenking of erfenis, zal eveneens verdwijnen. Die doelgroep zal, indien ze behoren tot de laagste of middeninkomensgroep, tevens een beroep kunnen doen op de nieuwe Mijn VerbouwLening.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele vult aan: “We beseffen dat er niet enkel een nood bestaat bij eigenaars van de eigen woning. Ook bij de verhuurders merken we dat er soms drempels bestaan om aan de slag te gaan met een renovatie. Daarnaast is ook de gemiddelde huurprijs gestegen. Met de MijnVerbouwlening komen we nu aan al deze aspecten tegemoet. De woningkwaliteit en energieprestatie van de woningen van de huurmarkt zal verbeteren. Daarenboven is de voorwaarde voor de renteloze lening voor de verhuurder, dat hij een korting geeft aan de huurder. Die kan oplopen tot €80 per maand (€8640 voor een 9-jarig contract). De voordelen van de Mijn VerbouwLeningworden dus verdeeld over de verhuurder, die de kwaliteit en waarde van zijn woning ziet verbeteren, en de huurder, die een meer betaalbare en energiezuinigere huurwoning krijgt.”

EXTRA INFO

Aan welke inkomensvoorwaarden is de Mijn VerbouwLening voor eigenaars van eigen woning gekoppeld? Voor de Mijn VerbouwLening komen enkel de inkomensgrenzen van doelgroep 2 (middeninkomensgroep) en doelgroep 3 (laagste inkomensgroep) in aanmerking.

Inkomensgrenzen 2022

Doelgroep 1

Inkomen vanaf

Doelgroep 2

Inkomen tot

Doelgroep 3 Inkomen tot
Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste >€ 65.960 <=€ 65.960 <=€ 46.170
Verhoging per persoon ten laste + € 3.700 + € 3.700 + € 3.700
Alleenstaande >€ 46.170 <=€ 46.170 <=€ 32.980


Dit wordt aangevuld met verhuurders via een sociaal verhuurkantoor en private verhuurders via geconventioneerde verhuur. (zonder inkomensgrenzen). Tot slot zullen ook niet-commerciële instellingen, waaronder VME’s, en coöperatieve vennootschappen kunnen genieten van de Mijn VerbouwLening, voor hun gebouwen die ze in eigen beheer hebben of verhuren aan SVK’s of via geconventioneerde verhuur.

Welke investeringen financieren met de Mijn VerbouwLening?

Het maximaal leningsbedrag bedraagt 60.000 euro. Daarmee kunnen alle investeringen die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie worden gefinancierd. De woning moet op het ogenblik van de aanvraag minstens 15 jaar oud. In geval van investeringen in hernieuwbare energie, moet de woning al minstens 5 jaar vergund zijn of al voor 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet.

Concreet gaat het over volgende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening: dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie van buitenschrijnwerk en renovatie van vloeren en funderingen, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler. Tot slot zal de laagste inkomenscategorie ook een Mijn VerbouwLening kunnen afsluiten voor een gascondensatieketel, maar dit enkel tot 2026.

De Mijn VerbouwPremie voor werken die werden uitgevoerd in het kader van de Mijn VerbouwLening, zal in mindering worden gebracht van het uitstaande kapitaal van de Mijn VerbouwLening. Zo kan de afbetalingstermijn van de Mijn VerbouwLening worden ingekort of het maandelijks af te betalen bedrag worden verlaagd.

Aansluitend daarbij komen ook investeringen in zonnepanelen in aanmerking (geen onderdeel van de Mijn VerbouwPremie). Per categorie van werken, kan je een maximaal bedrag ontlenen.

Voor verbouwingswerken die betrekking hebben op dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie van het buitenschrijnwerk, renovatie van vloeren en funderingen, investeringen in hernieuwbare energie en gascondensatieketel kan je niet meer ontlenen dan het factuurbedrag (incl. btw).  Voor investeringen met betrekking tot binnerenovatie en sanitair/elektriciteit kan het te ontlenen bedrag niet hoger zijn dan het maximale investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de Mijn VerbouwPremie  (5000 euro (+ btw) en 7500 euro (+btw)).

Focus op woningkwaliteit en energie-efficiëntie

De nieuwe Mijn VerbouwLening legt zowel de focus op energiebesparende investeringen (isolatie, investeringen in hernieuwbare energie), als op woningkwaliteit (algemene renovatiewerken, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit). Wie een totaalrenovatie plant, zal dus op 1 plaats 1 lening kunnen afsluiten.

Focus op huurwoningen

Een vijfde van de Vlaming huishoudens huurt op de private huurmarkt. De woningkwaliteit is er vaak onvoldoende en veel woningen hebben een slechte energieprestatie. De nieuwe Mijn VerbouwLening zal ook mogelijk zijn voor private verhuurders en voor wie een woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor.  Met de Mijn VerbouwLening worden de particuliere verhuurders aangespoord om de woningkwaliteit en energiezuinigheid te verbeteren. Als tegenprestatie wordt gevraagd dat men de huurwoning voor een minimale duurtijd aan een geplafonneerde huurprijs moet verhuren.

Daarnaast dient er  gedurende 9 jaar een maandelijkse korting toegekend te worden op de huurprijs. Deze korting zal fluctueren in functie van het bedrag van de lening als volgt:

    • 20 euro voor een lening tot en met 15.000 euro;
    • 40 euro voor een lening van 15.001 euro tot en met 30.000 euro;
    • 60 euro voor een lening van 30.001 euro tot en met 45.000 euro;
    • 80 euro voor een lening van 45.001 euro tot en met 60.000 euro.

Voor verhuurders geldt geen inkomensvoorwaarde. Maar om als verhuurder gebruik te kunnen maken van deze renteloze lening, mag de huurprijs niet boven €900 liggen (€1000 voor centrumsteden). We mikken hiermee dus op het lage en middensegment van de huurmarkt.

Energiehuizen: begeleiding van A tot Z in een renovatietraject

Renoveren is complex. Er komt heel wat administratie en opvolging bij kijken. De energiehuizen hebben als taak om de burger te ondersteunen in dat volledige proces van het geven van advies, vergelijken van offertes, aanvragen van premies en de financiering van het project. De energiehuizen kunnen burgers dus van A tot Z begeleiden bij hun renovatietraject.

Meer info:

Published on: 
13-07-2022