Nieuw: uitbreiding sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas

  • 9 februari 2021

Vanaf 1 februari 2021 tot eind december 2021 zal een bijkomende groep huishoudens met een laag inkomen recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat besliste de federale regering in het kader van de aanhoudende sanitaire crisis.  

Het sociaal tarief of de sociale maximumprijs komt altijd neer op de prijs van de goedkoopste energieleverancier op de commerciële energiemarkt, vastgelegd voor een periode van drie maand. Meer informatie over de berekening van het sociaal tarief vindt u hier. Doorgaans is het sociaal tarief 30% goedkoper dan het gemiddelde tarief.  

Door de tijdelijke uitbreiding krijgen mensen die omwille van een laag inkomen recht hebben op de ‘verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten’ van februari 2021 tot het einde van 2021,  het statuut van 'beschermd afnemer' (grensbedrag gezinsinkomen 19.892 euro te verhogen met 3.682,55 euro per persoon ten laste, inkomen 2020 voor aanvragen in 2021). 

Wie geen verhoogde tegemoetkoming heeft, maar wel wil besparen op de energiefactuur, kan kosteloos op zoek gaan naar een goedkopere energieleverancier via de website van de VREG.  

Wat moet ik doen om het sociaal tarief te krijgen?  

In principe helemaal niets. Het is de FOD economie die de energieleveranciers meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Dit gebeurt echter maar om de drie maanden. Daarom zullen klanten die het tijdelijke voordeel genieten dit pas ten vroegste in mei zien op hun energiefactuur. De energieleverancier past het sociaal tarief dan retroactief toe vanaf 1 februari 2021.  

Als u recht denkt te hebben op het sociaal tarief, maar na mei 2021 geen verandering ziet op de energiefactuur, contacteert u het best uw ziekenfonds. Zij bezorgen u een papieren attest dat u invult en aan uw energieleverancier bezorgt.  In sommige gevallen wordt verhoogde tegemoetkoming enkel toegekend na een aanvraag. Ook hiermee kan uw ziekenfonds u verder helpen.  

Meer informatie over het sociaal tarief vindt u hier
 

Published on: 
09-02-2021