Vlaamse regering stuurt quotumplicht groenestroomcertificaten bij

  • 8 juni 2022

De Vlaamse regering voert een bijsturing door op de markt van (historische) groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. Daarmee voorkomt ze de komende drie jaren 225 miljoen euro in de elektriciteitsfactuur. Het gaat om een technische ingreep die van belang is voor energieleveranciers. Zij zullen vanaf 2023 minder certificaten moeten inleveren, waardoor er ook minder doorgerekend moet worden aan de verbruikers. Door de torenhoge internationale energieprijzen en de steeds stijgende Europese CO2-prijs zal er op korte termijn geen groot effect zichtbaar zal zijn op de facturen, maar voor Demir gaat het om het principe. “Met deze erg technische, maar noodzakelijke ingreep voorkomen we nogmaals het onnodig doorrekenen van specifieke kosten in de energiefactuur. Elke bijdrage daaraan, hoe klein ook, telt”, klinkt het.

Over welke hervorming gaat het? Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) berekende dat de Vlaamse regering door de stijgende energieprijzen minder steun moet geven aan hernieuwbare energieprojecten. Tegelijk heeft ze in de periode 2019-2022 voor ongeveer 344 miljoen groenestroomcertificaten (GSC) en 115 miljoen euro warmtekrachtcertificaten (WKC) uit de markt gehaald om de schuldenberg af te bouwen, waardoor de regering ruimte heeft om het systeem bij te sturen. Meer nog, een bijsturing is noodzakelijk omdat het verderzetten van het huidige tempo ervoor zal zorgen dat elektriciteitsleveranciers niet meer kunnen voldoen aan de zogenaamde GSC-quotumplicht en daardoor geldboetes moeten betalen, wat de factuur voor de verbruikers zou verhogen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Tegelijk blijkt uit de prognoses dat het opgebouwde overschot aan warmtekrachtcertificaten (WKC) wél nog enkele jaren verder zou toenemen. Voor deze certificaten is het belangrijk dat Vlaanderen méér certificaten uit de markt haalt dan initieel gepland, zodat de overschotten niet te hoog worden en we geen schuldenberg doorschuiven naar de toekomst.

Demir stuurt daarom de zogenaamde GSC-quota voor inleveringsrondes bij en verlaagt ze tussen nu en 2030. Gelijktijdig gaat ze het overschot aan warmtekrachtcertificaten in de markt versneld afbouwen door de WKC-quota te verhogen en extra warmtekrachtcertificaten uit de markt te halen door ze op te kopen.

Een technische ingreep, maar het resultaat ervan is zeer duidelijk. Netto zullen door de ingreep de kosten in de elektriciteitsfactuur dalen met 49 miljoen euro in 2023 en de jaren er na met 26 miljoen euro extra per jaar (75 miljoen euro in 2024, 101 miljoen euro in 2025, …). Voor de komende drie jaren gaat het om 225 miljoen euro. De verwachte stopzetting begin 2023 van een zeer grootschalige biomassaproject in Gent werd mee in de ramingen opgenomen.

Deze verlichting van de elektriciteitsfactuur staat volledig los van de geplande afroming bij de grote overgesubsidieerde zonnepaneelinstallaties, dat momenteel in een voorbereidend traject zit. Demir benadrukt dat door de torenhoge internationale energieprijzen en de steeds stijgende Europese CO2-prijs er op korte termijn geen gigantisch effect zichtbaar zal zijn op de facturen – de exacte impact op verbruikers wordt later dit jaar duidelijk -, maar voor Demir gaat het om het principe.

“De historische groenestroomcertificaten zijn een zware last die we nog enige tijd meedragen, maar nog nooit deed een regering zoveel om de gevolgen daarvan voor de mensen te beperken. Net dat heb ik altijd gezegd: dat ik alle kansen, hoe klein ook, zou grijpen om structureel de zaken te verlichten. Elke bijdrage daaraan, hoe klein ook, telt. Met deze erg technische, maar noodzakelijke ingreep doen we dat voor een zoveelste keer op rij”, klinkt het.

 

Published on: 
08-06-2022