Warmtekaart en expertisenetwerk moeten lokale besturen helpen richting meer warmtenetten

  • 22 april 2021

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wil steden en gemeenten beter ondersteunen om een toekomst uit te bouwen met duurzame warmte. Om zo’n toekomst goed gepland voor te bereiden stelt Demir via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een nieuwe online warmtekaart ter beschikking om hen bij de hand te nemen om de lokale kansen voor groene warmte voluit te benutten.
Het bestaande expertisecentrum Netwerk Klimaat staat voortaan ook alle lokale besturen bij zodat ze mogelijke investeringen in warmtenetten sneller in het vizier krijgen.

 

Met de lancering van de warmtekaart van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kondigt minister Demir een stevige basis aan voor het duurzame warmtebeleid. “De warmtekaart toont voor heel Vlaanderen in detail waar er precies hoeveel warmte nodig is, waar mogelijk warmte over is, waar warmtenetten aanwezig zijn én waar de volgende jaren warmtenetten bijgebouwd worden. De kaart is een waardevol element waarmee steden en gemeenten in de volgende jaren een lokale visie en een warmtezoneringsplan kunnen voorbereiden. Het lokale warmtebeleid is een grote en belangrijke toekomstgerichte opdracht en is voor vele lokale besturen nog onbekend terrein. Onbekend mag echter niet onbemind maken. Daarom worden de lokale besturen ook bijgestaan door het bestaande Netwerk Klimaat”, aldus de minister.

 

In hun warmtezoneringsplan zullen lokale besturen voor elke locatie in de gemeente aanduiden wat de optimale mogelijkheden zijn om duurzaam te verwarmen. Zowel op het vlak van technologie als omvang (per individueel gebouw of collectief voor verschillende gebouwen samen) schuift het plan gerichte oplossingen naar voren. Als het plan opgemaakt is, wordt het voor burgers, organisaties en ondernemingen duidelijk of ze hun woning of gebouw op termijn zullen kunnen verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp of een (centraal) warmtenet. Een warmtezoneringsplan en een warmtevisie helpen iedereen om investeringen in woningen of gebouwen toekomstgericht te maken.

  

“Vandaag gaat nog meer dan de helft van het totale energiegebruik in Vlaanderen naar de productie van warmte. Amper 5% van die warmte is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Er wordt nog massaal gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Daar komt best zo snel mogelijk verandering in. Met de lokale besturen werken we de volgende jaren aan een toekomstgerichte warmtevisie en een warmtebeleid”, vult minister Demir aan. “De gemeentebesturen spelen een belangrijke rol om gezinnen en ondernemingen te begeleiden in hun keuze voor duurzame warmte. Het is belangrijk dat Vlaanderen hen daar zo goed mogelijk in bijstaat.”

 

Eerder kondigde Demir al aan dat ze veel meer wil inzetten op groene warmte dan in het verleden. Alleen in 2021 al heeft ze voor 35 miljoen euro investeringen voorzien in vooral warmtenetten.

  

Het Netwerk Klimaat organiseert op vrijdag 23 april een webinar waarin de mogelijkheden van de warmtekaart toegelicht worden en ook de plannen om elke Vlaamse gemeente een complementaire inspiratiekaart warmtezonering aan te bieden. Tijdens de webinar zal het Netwerk Klimaat ook enkele voorbeelden tonen van gemeentebesturen die al een warmtebeleid hebben uitgestippeld.

 

Meer informatie:

 

De warmtekaart Vlaanderen is te vinden op Geopunt Vlaanderen.

Er zijn verschillende kaartlagen zodat de gebruiker overzichtelijk toegang krijgt tot onder andere:

  • de warmtevraag;
  • de ligging van bestaande en geplande warmtenetten;
  • de locatie van potentiële (rest)warmtebronnen.

De blikvangers zijn de kaartlagen met de warmtevraag die erg gedetailleerd zijn: de warmtevraag van kleine verbruikers is per straatsegment van minstens vijf verbruikers ingekleurd en voor elke grotere verbruiker staat er een stip op de kaart.

 

De warmtekaart is ontwikkeld door VITO op basis van data van netbeheerder Fluvius.

Het rapport bij de warmtekaart is te downloaden via de website van het VEKA: www.energiesparen.be/warmtekaart. Daar kunt u ook de video bekijken waarin de mogelijkheden van de warmtekaart worden toegelicht.

 

Het Netwerk Klimaat is met financiële steun van de Vlaamse Regering bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) opgericht. Meer informatie over de webinar 'De nieuwe warmtekaarten: inspiratie voor jouw lokaal warmtebeleid' van vrijdag 23 april 2021: https://www.vvsg.be/opleidingen/webinar-de-nieuwe-warmtekaarten-inspiratie-voor-jouw-lokaal-warmtebeleid

Published on: 
22-04-2021