Opvolgpanel VEKP 2021-2030

De Vlaamse Regering stelde in 2019 een opvolgpanel aan voor het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030. Het opvolgpanel klimaat bestaat uit experten uit verschillende disciplines met Gerard Govers (vice-rector KULeuven) als voorzitter. Het panel moest:

  • beoordelen in welke mate de reeds besliste klimaatmaatregelen uit het ontwerp VEKP bijdragen tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse Regering;

  • onderzoeken welke concrete bijkomende maatregelen de Vlaamse Regering zou kunnen opnemen in het definitieve VEKP.

De twee adviezen van dit panel en de samenvattende PowerPoint kan u hier downloaden: