Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coƶrdineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiƫnte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact.

Het organisatieschema vindt u hieronder grafisch weergegeven.

organogram van het VEKAHet VEKA heeft haar hoofdbestuur in Brussel, en beschikt over 2 buitendiensten (Hasselt en Gent).

Published on: 
15-04-2019