Overzicht oorspronkelijke bandingfactoren groene stroom en WKK

De oorspronkelijke afgetopte bandingfactoren voor alle representatieve projectcategorieën, vindt u in deze overzichten. 

De waarden in de overzichten komen uit deel 1 (bandingfactor voor nieuwe projecten) van het jaarlijks evaluatierapport.

WKK-projecten

Groenestroomprojecten

De oorspronkelijke bandingfactoren voor deze projectcategorieën kan u terugvinden in de ministeriële besluiten per startdatum:

Geactualiseerde bandingfactoren zon en wind

De bandingfactor voor bestaande zon- en windprojecten wordt jaarlijks geëvalueerd.

De waarden van onderstaande overzichten komen uit deel 2 (actualisaties voor lopende projecten) van het jaarlijks evaluatierapport.

 

Published on: 
28-02-2019