Parameterwaarden PS cat. 0/1 en PS cat. 1

De maximale waarde voor onderstaande parameters wordt jaarlijks vastgelegd. De maximale waarden die van toepassing zijn voor uw project hangen af van het moment waarop de berekening wordt uitgevoerd van ofwel de voorlopige ofwel de definitieve bandingfactor. Het is mogelijk dat er met een andere maximale waarde wordt gerekend bij de berekening van de voorlopige bandingfactor en de berekening van de definitieve bandingfactor.

Projectcategorie PS cat. 0/1

Als uw project behoort tot de projectspecifieke projectcategorie PS cat. 0/1 wordt voor volgende parameters een maximale waarde vastgelegd:

  • Ki is de specifieke investeringskost per vermogenseenheid uitgedrukt in euro per kWp.
  • Kv zijn de vaste kosten per eenheid capaciteit in jaar 0  uitgedrukt in euro per kWp.

In onderstaande tabel kan u de maximale waarden van de parameters Ki en Kv terugvinden die voor projecten behorende tot PS cat. 0/1 van toepassing zijn.

Berekeningen uitgevoerd in Ki (euro/kWp) Kv (euro/kWp)
2022 570 11,8
2021 637 11,8
2020 696 11,8
2019* 696 11,8

* Niet van toepassing voor projecten met een startdatum vanaf 1 september 2019 die voor 7 september 2019 een beslissing van een voorlopige of definitieve projectspecifieke bandingfactor hebben.

Projectcategorie PS cat. 1

Als uw project behoort tot de projectspecifieke projectcategorie PS cat. 1 wordt voor volgende parameter een maximale waarde vastgelegd:

  • Ki is de specifieke investeringskost per vermogenseenheid uitgedrukt in euro per kWp.

In onderstaande tabel kan u de maximale waarden van de parameter Ki terugvinden die voor projecten behorende tot PS cat. 1 van toepassing zijn.

Berekeningen uitgevoerd in  Ki (euro/kWp)
2022 570
2021 637
Published on: 
30-11-2021