Participatief beleid

Zowel het Vlaamse als het Europese beleidskader voor energie en klimaat hechten veel belang aan betrokkenheid van het brede publiek. Om de energie- en klimaattransitie te doen slagen en de afgesproken ambitieuze beleidsdoelstellingen waar te maken, moeten alle belanghebbenden nauw betrokken worden. Samenwerking tussen burgers en middenveld, politiek en administratie, ondernemers en kennisinstellingen is daarbij cruciaal. 

Om dit waar te maken zetten we in op een participatief beleid. Co-creatie, overleg, betrokkenheid, openheid en samenwerking zijn hiervoor de sleutels. 
 

In de Stroomgroep Hernieuwbare energiebronnen komen verschillende stakeholders en partners samen om het energie- en klimaatbeleid vorm te geven. Meer informatie en relevante documentatie vindt u hier

In de Stroomgroep Energie-efficiënte komen verschillende stakeholders en partners samen om het energie- en klimaatbeleid vorm te geven. Meer informatie en relevante documentatie vindt u hier

In de Stroomgroep Flexibiliteit komen verschillende stakeholders en partners samen om het energie- en klimaatbeleid vorm te geven. Meer informatie en relevante documentatie vindt u hier

In de Stroomgroep Data komen verschillende stakeholders en partners samen om het energie- en klimaatbeleid datagewijs vorm te geven. Meer informatie en relevante documentatie vindt u hier

In de Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid komen verschillende stakeholders en partners samen om het energie- en klimaatbeleid vorm te geven. Meer informatie en relevante documentatie vindt u hier

In het warmtebeleidsplatform komen verschillende stakeholders en partners samen om het beleid rond duurzaam verwarmen en warmtenetten vorm te geven. 
Meer informatie en relevante documentatie vindt u hier.

Published on: 
02-02-2022