Projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 1 januari 2021 tem 16 juli 2021

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit. De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

De projectspecifieke projectcategorieën zijn bepaald in artikel zijn in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit

  • biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.
  • zonne-energie die vallen onder PS Cat. 0/1. Enkel als de aanvraag voor een projectspecifieke bandingfactor voor 17 mei 2021 werd ingediend, heeft het project recht op groenestroomcertificaten.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2021 tot en met 16 juli 2021.

Stroomschema voor het bepalen van de projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 1 januari 2021 tem 16 juli 2021

pdf bestandProjectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 1 januari 2021 tem 16 juli 2021 (4.64 MB)

Published on: 
06-05-2021