Plaatsing van de meettoestellen

Iedere term in de WKB-formule wordt ofwel rechtstreeks gemeten ofwel berekend uit meetwaarden.

Hoe nauwkeurig de metingen moeten zijn, is beschreven in bijlage II van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. De nauwkeurigheid van de meettoestellen kan u aantonen met een ondertekend en gedateerd ijkcertificaat. Dit certificaat moet jonger dan 5 jaar zijn.

Voor de decentrale productie-installaties zijn er specifieke technische voorschriften (code C10/11) van Synergrid.

Warmte-krachtinstallatie kleiner of gelijk aan 200 kW

Er wordt een uitzondering gemaakt op het principe dat alles gemeten moet worden voor warmte-krachtinstallatie met een elektrisch of mechanisch vermogen dat kleiner is dan of gelijk is aan 200 kW (artikel 6.2.5, §1, tweede lid Energiebesluit). Voor deze installatie volstaat een meting van de netto elektriciteitsproductie. De geproduceerde warmte en de verbruikte brandstof worden dan berekend op basis van de constructeursgegevens van de installatie.

Ook interessant
Published on: 
09-03-2020