Premie-aanvraag micro-WKK kleiner dan 10 kW (eigenaar)

De premie-aanvraag gebeurt in 1 stap en kan enkel online worden aangevraagd. U kan de aanvraagprocedure pas opstarten nadat de installatie in werking is en u in het bezit bent van de noodzakelijke documenten.

Stap 1: Kijk na of uw installatie in aanmerking komt voor de investeringssteun.

Vindt u het type installatie terug in de lijst van erkende types installaties?

  • Ja, ga verder met stap 2.
  • Nee, dit type is niet aangemeld of erkend om in aanmerking te komen voor de investeringssteun. Vraag aan uw installateur of leverancier om de warmte-krachtinstallatie aan te melden via het daarvoor voorziene aanmeldingsformulier. Van zodra het type installatie erkend is, zal deze in de lijst opgenomen worden en kan u de premie-aanvraag indienen.

Stap 2: Verzamel volgende documenten en zet deze om naar een pdf-bestand:

  • volledig AREI-keuringsverslag waarin minstens de datum van de keuring, het merk, type, nominaal en maximaal vermogen uitgedrukt in kW/KVA en serienummer van de productie-installatie zijn opgenomen. Dit verslag moet ook de EAN-nummer van de meter waarop de installatie is aangesloten en een door de keurder ondertekend eendraadschema bevatten.
  •  een foto van de kenplaat van de installatie  waarop het serienummer duidelijk leesbaar is
  • een scan van de bestelbon
  • een scan van de factuur en alle bewijsstukken van de totale kosten
  • een scan van het betalingsbewijs voor het volledige factuurbedrag
  • een duidelijke kopie van de identiteitskaart van de eigenaar van de installatie

Als de eigenaar een onderneming is, moet u ook volgende documenten toevoegen:

  •  een machtiging of verklaring waarin staat dat u namens de onderneming de aanvraag mag indienen
  • een kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder

Als de eigenaar een niet-commerciële instelling of publiekrechtelijke rechtspersoon is, moet u ook een machtiging en kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke toevoegen.

Stap 3: Start de premie-aanvraag

Enkel voor kleinschalige WKK-installaties op biogas kan deze premie aangevraagd worden.

Sinds 1 januari 2022 werd deze premie afgeschaft voor WKK's die gebruik maken van een fossiele brandstof.

Bijlagen omzetten naar pdf

Er zijn verschillende manieren om documenten samen te voegen tot 1 pdf-bestand. U kan bijvoorbeeld  in Word de verschillende bestanden na elkaar te plakken en nadien op slaan als een pdf-bestand (afdrukken naar pdf). Op het internet vindt u diverse programma’s om verschillende pdf bestanden samen te voegen naar een nieuw pdf-bestand (zoek online op ‘pdf samenvoegen’).

Published on: 
27-11-2020