Premie Sturing elektrische warmte woongebouwen 2021

Wie investeert in een apparaat die de bestaande apparatuur bij accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen kan sturen, kan hiervoor een premie krijgen. 

Voor welke gebouwen?

Voor welke gebouwen?

 • Woningen
 • Appartementen
 • Appartementsgebouwen
 • Zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen

Ook voor niet-woongebouwen zijn er premies.
 

Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • Het sturingsapparaat of geheel van de sturingsapparaten moet controlesignalen sturen naar de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp waarbij het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp wijzigt. Dit controlesignaal kan, mits het in acht nemen van mogelijke veiligheidsbeperkingen van het te besturen toestel, minstens elk van de volgende wijzigingen van het opgenomen elektrisch vermogen van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp bewerkstelligen: 

o    gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verlagen of gedwongen uitschakelen; 
o    gedwongen het afgenomen elektrisch vermogen verhogen of gedwongen in werking treden;

 • het sturingsapparaat of geheel van apparaten meet het energieverbruik van de accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten; 
 • het sturingsapparaat of geheel van apparaten bevat minstens één van de volgende functionaliteiten en gebruikt de daaruit voortkomende informatie actief bij de sturing:

 o    communicatie met PV-omvormer of een afzonderlijke meting van de decentrale elektriciteitsproductie-installatie op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten; 
o    communicatie met een gebruikerspoort van digitale meter; 
o    meting van het totaalverbruik op regelmatige tijdsintervallen die korter dan of gelijk zijn aan vijf minuten; 
o    internetconnectiviteit; 
o    draadloze langeafstand communicatie;

 • het sturingsapparaat of geheel van apparaten wordt geplaatst door een aannemer
 • als accumulatieverwarming wordt beschouwd: een elektrisch verwarmingstoestel voor ruimteverwarming dat voorzien is van warmteopslag in keramisch materiaal
 • de aankoop-, installatie-, of onderhoudskosten voor een accumulatieverwarming, elektrische boiler, warmtepompboiler of warmtepomp komen niet in aanmerking voor deze premie.
 • 1 keer per EAN-code.
 • uitvoering en facturatie van de werken in 2021 of 2022.
Bedrag?

50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat, met een maximum van 400 euro.

Enkel facturen, opgemaakt vanaf 1 januari 2021, die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40%/50% van de factuurbedragen, inclusief btw met de hierboven vermelde maxima per wooneenheid.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in het sturingsapparaat of geheel van sturingsapparaten kan de premie aanvragen.
Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als het sturingsapparaat of geheel van sturingsapparaten in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als het sturingsapparaat of geheel van sturingsapparaten in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.
 

Hoe en wanneer aanvragen?

•    nadat de werken zijn uitgevoerd;
•    het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
•    enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
•    de premie kan per EAN-code slechts 1 keer worden aangevraagd;
•    online via fluvius.be of op papier.

logo medefinancieringDit project maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd met Europese relancemiddelen. 

Published on: 
17-12-2021