Premie voor beglazing 2021

Wie investeert in beglazing kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
 • enkel gerenoveerde woningen of appartementen komen in aanmerking, sloop- en herbouwprojecten worden beschouwd als nieuwbouw en vallen hier niet onder.

Ook voor niet-woongebouwen zijn er premies.

Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuw geplaatste beglazing met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,0 W/m2K;
 • geplaatst in een ruimte die verwarmd kan worden of in een aangrenzende ruimte (beschermd volume);
 • beglazing van veranda's komt niet in aanmerking;
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2021.
Bedrag?
  algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 16/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 56/m² , en max 40% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 24/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 56/m², en max 40% van het factuurbedrag incl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de beglazing kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor beglazing verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als de beglazing in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als de beglazing in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier.
Wilt u beglazing plaatsen in een woning die u verhuurt?

Check dan zeker de huur- en isolatiepremie

Begeleiding en hogere premies, maar ook andere procedure.

Naar het aanvraagformulier

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden. 

Bekijk ook
Published on: 
09-03-2021