Premie voor condensatieketel 2022

Een beschermde afnemer die investeert in een condensatieketel kan hiervoor een premie krijgen. Deze premie kan nog aangevraagd worden bij Fluvius, tot en met 30/06/2022. Daarna is het niet meer mogelijk een premie aan te vragen voor een condensatieketel bij Fluvius.

In sommige gevallen komen alle prioritaire doelgroepen van de Vlaamse energielening in aanmerking. Bekijk de premietabel hieronder.

De condensatieketel op gas is voorlopig niet opgenomen als maatregel onder Mijn VerbouwPremie. Binnen de huidige renovatiepremie kunnen rechthebbenden uit de laagste inkomensgroep van de renovatiepremie/Mijn VerbouwPremie ook na 1 juli 2022 de kosten nog inbrengen voor de plaatsing van een condensatieketel (indien u aan de voorwaarden voldoet). Het is nog onduidelijk of de gascondensatieketel op korte termijn zal geïntegreerd worden in Mijn VerbouwPremie. 

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe individuele condensatieketel met CE-markering en minstens een Europees productlabel B (of beter);
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2022.
Bedrag?
  Begunstigde Nieuwe condensatieketel op aardgas in aardgasgebied Nieuwe condensatieketel  op butaan- of propaan in niet-aardgasgebied
Niet geplaatst ter vervanging van een stookolieketel Beschermde afnemer € 1800, max. 40% van het factuurbedrag incl. btw € 1800, max. 40% van het factuurbedrag incl. btw
Geplaatst ter vervanging van een stookolieketel Prioritaire doelgroep van de Vlaamse energielening € 2500, max. 50% van het factuurbedrag incl. btw € 2500, max. 50% van het factuurbedrag incl. btw

Als er geen stookolieketel wordt vervangen, komen enkel beschermde afnemers in aanmerking voor de premie van 1800 euro. Wordt er wel een oude stookolieketel vervangen door een aardgas-, butaan- of propaanketel, dan komen naast de beschermde afnemers alle prioritaire doelgroepen van de Vlaamse energielening in aanmerking en bedraagt de premie 2500 euro.

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de condensatieketel kan de premie aanvragen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • de premie kan aangevraagd ten laatste op 30 juni 2022;
 • online via fluvius.be of op papier.
Naar het aanvraagformulier

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden. 

Published on: 
17-02-2022