Premie voor muurisolatie 2021

Wie investeert in muurisolatie kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
 • enkel gerenoveerde woningen of appartementen komen in aanmerking. Sloop- en herbouwprojecten worden beschouwd als nieuwbouw en vallen hier niet onder.

Ook voor niet-woongebouwen zijn er premies.

Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuw geplaatst isolatiemateriaal
  • met een Rd-waarde van minstens 3 m2K/W als de isolatie aan de buitenzijde van de buitenmuur wordt geplaatst;
  • met een lambda-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,065 W/mK als de isolatie in een spouw, die minstens 5 cm breed is, wordt aangebracht;
  • met een Rd-waarde van minstens 2 m2K/W als de isolatie aan de binnenzijde van de buitenmuur wordt geplaatst;
 • in een ruimte die verwarmd kan worden of hieraan grenst (beschermd volume);
 • geplaatst door
  • een aannemer als de isolatie aan de buitenzijde van de buitenmuur wordt geplaatst;
  • een STS 71-1 erkende aannemer die een Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1 toevoegt, als de isolatie in de spouw wordt aangebracht;
  • ofwel een aannemer onder begeleiding van een architect belast met de controletaak, ofwel een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant), als de isolatie aan de binnenzijde van de buitenmuur wordt geplaatst;
 • eindfactuur in 2021.
Bedrag?
Muurisolatie langs de buitenzijde algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 30/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 45/m² , en max 100% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 45/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 45/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw
Muurisolatie in de spouw algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 5/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 9/m² , en max 100% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 7,5/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 9/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw
Muurisolatie langs de binnenzijde algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 15/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 22,5/m² , en max 100% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 22,5/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 22,5/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Als het plaatsen van de isolatie langs de buitenzijde gepaard gaat met het verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding, dan wordt een hogere premie toegekend, namelijk:

Gelijktijdige verwijdering van asbesthoudende gevelbekleding en muurisolatie langs de buitenzijde

algemene doelgroep

beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 38/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 45/m² , en max 100% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 45/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw € 45/m², en max 100% van het factuurbedrag incl. btw

Bijkomende voorwaarden:

 • de verhoging geldt maximaal voor het aantal vierkante meters dakoppervlak dat wordt geïsoleerd;
 • de persoon die het asbest verwijdert beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk;
 • de asbestverwijdering gebeurt volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’;
 • voor werken uitgevoerd vanaf 1 oktober 2021: de aanvraag vermeldt de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid of de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk;
 • de haalbaarheid van een zonnedak moet worden nagegaan aan de hand van de zonnekaart ofwel moet aangetoond worden dat al een zonneboiler of PV-installatie aanwezig is. 
Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de muurisolatie kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor muurisolatie verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als de isolatie in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als de isolatie in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier.
Wilt u spouwmuren isoleren in een woning die u verhuurt?

Check dan zeker de huur- en isolatiepremie

Begeleiding en hogere premies, maar ook andere procedure.

Naar het aanvraagformulier

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden. 

Bekijk ook
Published on: 
09-08-2021