Premie voor muurisolatie niet-woongebouwen 2022

Wie investeert in muurisolatie kan hiervoor een premie krijgen.

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde energiepremies van Fluvius, zoals de premie voor muurisolatie, worden samengevoegd met de huidige renovatiepremie in Mijn VerbouwPremie en zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen. Specifiek gaat het over de premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie. U kunt deze premies nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen. Mijn VerbouwPremies voor maatregelen die in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus, worden automatisch toegevoegd aan een bestaand totaalrenovatiebonustraject. De nieuwe Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Beschermde afnemers hebben tot 30 juni 2022 voor premieaanvragen bij Fluvius recht op verhoogde premies voor energiebesparende investeringen. Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt. 

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ga dus nu al na of het voor u interessanter is om nu de Fluvius premie(s) en eventueel de renovatiepremie aan te vragen of om te wachten tot u Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Een indicatie van waar u recht op kan hebben in Mijn VerbouwPremie krijgt u via de simulator.  

De volgende premies worden niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie en kan u blijven aanvragen bij Fluvius: de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor elektrische sturing, de premie voor asbest en PV.

Voor welke gebouwen?
 • gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
 • enkel gerenoveerde gebouwen komen in aanmerking, sloop- en herbouwprojecten worden beschouwd als nieuwbouw en vallen hier niet onder
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuw geplaatst isolatiemateriaal
  • met een Rd-waarde van minstens 3 m2K/W als de isolatie aan de buitenzijde van de buitenmuur wordt geplaatst;
  • met een lambda-waarde kleiner dan of gelijk aan 0,065 W/mK als de isolatie in een spouw, die minstens 5 cm breed is, wordt aangebracht;
  • met een Rd-waarde van minstens 2 m2K/W als de isolatie aan de binnenzijde van de buitenmuur wordt geplaatst;
 • ruimte die verwarmd kan worden of eraan grenst (beschermd volume);
 • geplaatst door
  • een aannemer als de isolatie aan de buitenzijde van de buitenmuur wordt geplaatst;
  • een STS 71-1 erkende aannemer die een Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1 toevoegt, als de isolatie in de spouw wordt aangebracht;
  • ofwel een aannemer onder begeleiding van een architect belast met de controletaak, ofwel door een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant), als de isolatie aan de binnenzijde van de buitenmuur wordt geplaatst;
 • eindfactuur in 2022;
Bedrag?
 • Muurisolatie in de spouw: 5 €/m², en max 100% van het factuurbedrag excl. btw
 • Muurisolatie langs de binnenzijde: 15 €/m², en max 100% van het factuurbedrag excl. btw
 • Muurisolatie langs de buitenzijde: 30€/m², en max 100% van het factuurbedrag excl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Bijkomende voorwaarden:

 • de verhoging geldt maximaal voor het aantal vierkante meters dakoppervlak dat wordt geïsoleerd;
 • de persoon die het asbest verwijdert beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk;
 • de asbestverwijdering gebeurt volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het ‘Asbestcharter voor dakaannemers’;
 • voor werken uitgevoerd vanaf 2022: de aanvraag vermeldt de datum van aangifte gevaarlijke werken 30bis bij de Sociale Zekerheid of de datum van melding van de uitvoering van de asbestverwijdering bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, conform de bepalingen in de Codex over het welzijn op het werk;
 • de haalbaarheid van een zonnedak moet worden nagegaan aan de hand van de zonnekaart ofwel moet aangetoond worden dat al een zonneboiler of PV-installatie aanwezig is. 
Muurisolatie langs de buitenzijde in combinatie met asbestverwijdering

Als het plaatsen van de muurisolatie langs de buitenzijde gepaard gaat met het verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding, dan wordt een hogere premie toegekend, namelijk 38 euro/m², en max 100% van het factuurbedrag excl. btw.

Bijkomende voorwaarden:

 • de verhoging geldt maximaal voor het aantal vierkante meters dakoppervlak dat wordt geïsoleerd;
 • de persoon die het asbest verwijdert beschikt over een geldig attest eenvoudige handelingen conform de bepalingen in de Codex welzijn op het werk;
 • de asbestverwijdering gebeurt volgens CVGP OVAM ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’ of de aannemer is lid van het asbestcharter voor dakaannemers.
 • de datum van de asbestverwijdering wordt gemeld bij de FOD WASO, conform de bepalingen in de codex welzijn op het werk. 
Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de muurisolatie kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier (nog tot en met 30/06/22). Vanaf 1/10/2022 kan u de premie aanvragen via het loket van Mijn VerbouwPremie. 

OPGELET: U kunt deze premie nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.  Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen  

Published on: 
15-06-2022