Premie voor warmtepomp niet-woongebouwen 2022

Wie investeert in een warmtepomp kan hiervoor een premie krijgen.

 

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde energiepremies van Fluvius, zoals de premie voor een warmtepomp, worden samengevoegd met de huidige renovatiepremie in Mijn VerbouwPremie en zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen. Specifiek gaat het over de premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie. U kunt deze premies nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen. Mijn VerbouwPremies voor maatregelen die in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus, worden automatisch toegevoegd aan een bestaand totaalrenovatiebonustraject. De nieuwe Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Beschermde afnemers hebben tot 30 juni 2022 voor premieaanvragen bij Fluvius recht op verhoogde premies voor energiebesparende investeringen. Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt. 

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ga dus nu al na of het voor u interessanter is om nu de Fluvius premie(s) en eventueel de renovatiepremie aan te vragen of om te wachten tot u Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Een indicatie van waar u recht op kan hebben in Mijn VerbouwPremie krijgt u via de simulator.  

De volgende premies worden niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie en kan u blijven aanvragen bij Fluvius: de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor elektrische sturing, de premie voor asbest en PV.

Voor welke gebouwen?
 • gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe warmtepomp moet voldoen aan minimumeisen inzake energie efficiëntie - de concrete voorwaarden worden vermeld op het aanvraagformulier en verschillen per type warmtepomp;
 • warmteafgiftetemperatuur van het systeem maximaal 55°;
 • geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid;
 • warmtepomp mag niet worden gebruikt voor actieve koeling (airconditioning);
 • eindfactuur in 2022;
 • 1 keer per 10 jaar;
 • enkel cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst;
 • wel cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler als de lucht/lucht warmtepomp eerst werd geplaatst;
Bedrag?
 • De premies zijn afhankelijk van het type warmtepomp en afhankelijk van het elektrisch compressorvermogen dan wel van het geïnstalleerde gasvermogen;
 • De maximale premiebedragen zijn
  • 57.000 euro voor geothermische warmtepompen;
  • 47.000 euro voor lucht/water warmtepompen (opgelet enkel voor eindfacturen vanaf 1/1/2022 tot en met 31/12/2023);
  • 31.250 euro voor hybride lucht/water warmtepompen (opgelet enkel voor eindfacturen vanaf 1/1/2022 tot en met 31/12/2023);
  • 4.800 euro voor lucht/luchtwarmtepompen;
 • Wanneer een warmtepomp wordt geplaatst in een gebouw gelegen in een gebied waar geen aardgasdistributienet aanwezig is, dan worden de premie en maximale premiebedragen verdubbeld.
 • De premies zijn bovendien steeds beperkt tot 40% van het factuurbedrag excl. btw.

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Opgelet: hogere premie voor lucht/water en hybride warmtepomp voor eindfacturen vanaf 1/1/2022 tot en met 31/12/2023.

 

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de warmtepomp kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • de premie kan 1 keer per 10 jaar worden aangevraagd;
 • online via fluvius.be of op papier (nog tot en met 30/06/2022, vanaf 1/10/2022 de meeste premies via het loket van Mijn VerbouwPremie). 

OPGELET: U kunt deze premie nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.  Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen  

Published on: 
15-06-2022