Premie voor warmtepompboiler 2021

Wie investeert in een warmtepompboiler kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
 • voor sloop- en herbouwprojecten geldt de datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het elektriciteitsnet

Ook voor niet-woongebouwen zijn er premies. 

Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad.  Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe warmtepompboiler met Europees productlabel A+ of beter;
 • gebruikt voor de productie van sanitair warm water;
 • beschikt over een regeling om de warm water temperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen. U kunt de lijst van in aanmerking komende warmtepompboilers raadplegen op de website van ODE;
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2021;
 • 1 keer per 10 jaar;
 • niet cumuleerbaar met een premie voor zonneboiler;
 • enkel cumuleerbaar met een premie voor warmtepomp als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst;
 • wel cumuleerbaar met een premie voor een lucht-lucht warmtepomp als deze warmtepomp eerst werd geplaatst;
Bedrag?
  algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 300 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw € 360 en max 50% van het factuurbedrag incl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40% van de factuurbedragen, inclusief btw met een maximum van € 300 per wooneenheid.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de warmtepompboiler kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen medeeigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor warmtepompboiler verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als de warmtepompboiler in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als de warmtepompboiler in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • de premie kan 1 keer per 10 jaar worden aangevraagd;
 • online via fluvius.be of op papier.
Naar het aanvraagformulier

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden. 

Bekijk ook
Published on: 
04-01-2022