Premie voor warmtepompboiler niet-woongebouwen 2022

Wie investeert in een warmtepompboiler kan hiervoor een premie krijgen.

 

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde energiepremies van Fluvius, zoals de premie voor een warmtepompboiler, worden samengevoegd met de huidige renovatiepremie in Mijn VerbouwPremie en zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen. Specifiek gaat het over de premies van Fluvius voor isolatie en hernieuwbare energie. U kunt deze premies nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen. Mijn VerbouwPremies voor maatregelen die in aanmerking komen voor een totaalrenovatiebonus, worden automatisch toegevoegd aan een bestaand totaalrenovatiebonustraject. De nieuwe Mijn VerbouwPremie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Beschermde afnemers hebben tot 30 juni 2022 voor premieaanvragen bij Fluvius recht op verhoogde premies voor energiebesparende investeringen. Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie wordt niet verhoogd voor beschermde afnemers, maar wel voor eigenaars die werken uitvoeren in de woning die ze zelf bewonen en van wie het gezinsinkomen onder bepaalde inkomensgrenzen valt. 

Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ga dus nu al na of het voor u interessanter is om nu de Fluvius premie(s) en eventueel de renovatiepremie aan te vragen of om te wachten tot u Mijn VerbouwPremie kan aanvragen. Een indicatie van waar u recht op kan hebben in Mijn VerbouwPremie krijgt u via de simulator.  

De volgende premies worden niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie en kan u blijven aanvragen bij Fluvius: de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor elektrische sturing, de premie voor asbest en PV.

Voor welke gebouwen?
 • voor gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe warmtepompboiler met Europees productlabel A+ of beter;
 • warmtepompboiler wordt gebruikt voor de productie van sanitair warm water;
 • beschikt over een regeling om de warm water temperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen. U kunt de lijst van in aanmerking komende warmtepompboilers raadplegen op de website van ODE;
 • geplaatst door een aannemer;
 • eindfactuur in 2022;
 • 1 keer per 10 jaar;
 • niet cumuleerbaar met een premie voor zonneboiler;
 • enkel cumuleerbaar met een premie voor warmtepomp als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst;
 • wel cumuleerbaar met een premie voor een lucht-lucht warmtepomp als deze warmtepomp eerst werd geplaatst;
Bedrag?
 • tot 2 kW= 300 euro
 • vanaf 2 kW: premie in functie van het elektrisch compressorvermogen
 • maximaal 40% van het factuurbedrag excl. btw
 • maximaal 3.780 euro

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Opgelet: hogere premie voor warmtepompboiler (basispremie € 450 tot max € 5.670) voor eindfacturen vanaf 1/7/2022 tot en met 31/12/2023 (onder voorbehoud van defintieve goedkeuring Vlaamse Regering) via www.mijnverbouwpremie.be 

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de warmtepompboiler kan de premie aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • online via fluvius.be of op papier (nog tot en met 30/06/22). Vanaf 1/10/2022 kan u de premie aanvragen via het loket van Mijn VerbouwPremie. 

OPGELET: U kunt deze premie nog aanvragen bij Fluvius tot en met 30 juni 2022. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie tijdelijk niet aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.  Voor dezelfde werken en dezelfde facturen is het niet mogelijk om zowel de Fluvius premie(s) als Mijn VerbouwPremie aan te vragen  

 

Published on: 
15-06-2022