Premie voor zonneboiler 2022

Wie investeert in een zonneboiler kan hiervoor een premie krijgen.

In de loop van de 2de helft van 2022 wordt het premiesysteem hervormd. Bepaalde premies voor renovatie en energiebesparende investeringen zullen particulieren en bedrijven via één online loket kunnen aanvragen, genaamd 'Mijn VerbouwPremie'. Specifiek gaat het over de premies van de netbeheerder voor isolatie en hernieuwbare energie (zoals een zonneboiler). De EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen en de premie voor thuisbatterijen worden niet geïntegreerd in 'Mijn VerbouwPremie' en kan u nog steeds afzonderlijk aanvragen via Fluvius. De nieuwe 'Mijn VerbouwPremie' geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest. Meer informatie vindt u hier

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
 • voor sloop- en herbouwprojecten geldt de datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het elektriciteitsnet
Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe zonneboiler (collectoren, opslagvat, leidingen, regeling en naverwarming);
 • zonneboiler wordt gebruikt voor de productie van sanitair warm water, eventueel in combinatie met ruimteverwarming en/of zwembadverwarming;
 • opslagvat voldoende groot;
 • normeringen van toepassing;
 • geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid;
 • eindfactuur in 2022;
 • 1 keer per 15 jaar;
 • niet cumuleerbaar met een premie voor warmtepompboiler.
Bedrag?
  algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 550/m²apertuuroppervlakte, max € 2750 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 660/m² apertuuroppervlakte, max € 3300 en max 48% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 550/m² apertuuroppervlakte, max € 2750 en max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 660/m² apertuuroppervlakte, max € 3300 en max 48% van het factuurbedrag incl. btw

Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking.

Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40%/48% van de factuurbedragen, inclusief btw met een maximum van € 2750/€ 3300 per wooneenheid.

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de zonneboiler kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen medeeigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor zonneboiler verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als de zonneboiler in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als de zonneboiler in een privédeel wordt geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in aanmerking;
 • de premie kan 1 keer per 15 jaar worden aangevraagd;
 • online via fluvius.be of op papier.
Naar het aanvraagformulier

U kunt de aanvraagformulieren hier downloaden. 

Bekijk ook
Published on: 
20-10-2021