Premie voor zonnepanelen niet-woongebouwen 2022

Wie investeert in zonnepanelen kan hiervoor een premie krijgen.

Deze premie wordt niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie en kunt u blijven aanvragen bij Fluvius.  

De premiehoogte wordt bepaald door de keuringsdatum. Dus enkel installaties die uiterlijk op 31/12/2022 gekeurd zijn, komen in aanmerking voor de premiehoogte van 2022. Vanaf 2023 daalt de premie. 

Voor welke gebouwen?
 • gebouwen andere dan woningen en appartementen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
Voorwaarden?

Bekijk de uitgebreide voorwaarden op het informatieblad. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd.

 • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA;
 • in dienst genomen in 2022. De premiehoogte wordt bepaald door de keuringsdatum (dus uiterlijk 31/12/2022);
 • geplaatst door of gevalideerd door een aannemer met certificaat van bekwaamheid;
 • geplaatst op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw verwarmd wordt;
 • eenmalig, één per gebouw;
 • achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in  dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd);
 • de geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn;
 • de zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst  worden naar een ander perceel;
 • de zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller;
 • de premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.
 • conform artikel 3.1.52, §1, vijfde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 moet een digitale meter worden geplaatst binnen de negentig dagen na de aanmelding van een nieuwe PV-installatie. De premie wordt pas uitbetaald nadat er een digitale meter is geplaatst.
Bedrag?
 • 300 €/ kWp voor de eerste 4 kWp  en 150 €/kWp van 4 tot 6 kWp, max 1500 € en  max 40% van het factuurbedrag excl. btw

Enkele voorbeelden:
Stel u neemt in 2022 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.
Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de zonnepanelen kan de premie aanvragen.

Stappenplan voor aanvraag premie Fluvius?
 • Stap 1: Een installateur plaatst uw zonnepanelen.
 • Stap 2: Laat de installatie keuren en neem de installatie in dienst. De keuringsdatum is de officiële datum van indienstname en bepaalt de hoogte van je premiebedrag.Is de installatie in 2022 gekeurd, dan is de premiehoogte van 2022 van toepassing. 
 • Stap 3: Meld jouw zonnepanelen online via de website van Fluvius binnen de 30 dagen na keuring aan bij Fluvius, dit is de eerste stap van je premieaanvraag.
  • Opmerking: Wie binnen de 3 maanden na keuring zijn aanmelding en dus de eerste stap van de premieaanvraag niet gedaan heeft verliest onherroepelijk zijn recht op de premie.

 • Stap 4: Als Fluvius uw aanmelding verwerkt heeft, stuurt ze hiervan een bevestiging. In dit bericht vindt u het G-nummer, dit is een identificatienummer van de installatie.
 • Stap 5: Hebt u nog geen digitale meter, dan zal Fluvius u contacteren om de digitale meter te komen plaatsen. Fluvius zal uiterlijk binnen de 3 maanden een digitale meter plaatsen. Zodra de digitale meter aanwezig is, kan de premieaanvraag vervolledigd worden. Hou je G-nummer bij de hand. Pas daarna wordt de premie uitbetaald, indien aan alle voorwaarden voldaan is. 
Published on: 
22-06-2022