Projectcategorie voor warmte-krachtkoppeling

Voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 worden de onrendabele toppen en bandingfactoren op basis van de meest kostenefficiënte en performante type-installaties berekend.

Eén van de voorwaarden om certificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen certificaten verkrijgen.

De representatieve projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties zijn bepaald in artikel 6.2/1.4 van het Energiebesluit. De projectcategorie die bepaald is voor uw project, vindt u terug in de principebeslissing of de definitieve beslissing.

Startdatum  voor 1 januari 2013

Deze installaties hebben geen projectcategorie.

Startdatum  voor 1 januari 2018

In de mededeling MEDE-2013-3 vindt u het stroomschema van de representatieve projectcategoriën voor 1 januari 2018.

Eén van de voorwaarden om warmte-krachtcertificaten te verkrijgen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen warmte-krachtcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties zijn bepaald in artikel 6.2/1.4 van het Energiebesluit. Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden.

Nieuwe installatie of ingrijpende wijziging?

  • Nieuwe installatie: Als alle onderdelen nieuw zijn en de aanvraag binnen drie jaar na indienstneming gebeurt. Na drie jaar kan een installatie niet meer beschouwd worden als nieuw en heeft deze geen recht op warmte-krachtcertificaten.
  • Ingrijpende wijziging: Een wijziging van een warmte-krachtinstallatie, waarvan de motor ouder is dan tien jaar en/of waarvan de turbine ouder is dan vijftien jaar, waarbij minstens de motor of turbine vervangen wordt door een nog niet gebruikte motor of turbine.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2021.

 

Stroomschema WKK-projectcategorie met startdatum vanaf 1 januari 2021

pdf bestandStroomschema projectcategorieën warmte-krachtkoppeling voor installaties met startdatum van 1 januari 2021 (1.12 MB)

Ook interessant

Vindt u in het Energiebesluit geen representatieve categorie voor uw project? Misschien komt u in aanmerking voor een projectspecifieke bandingfactor.