Projectoproep onderhoud en verduurzaming verwarming sociale doelgroepen

Op 17 december 2021 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Energie Zuhal Demir om een budget van 2 miljoen euro vrij te maken voor projecten die vanuit de energiehuizen gerealiseerd zullen worden waarbij sociale doelgroepen ondersteund worden bij het onderhoud en de verduurzaming van de verwarming. Dit project zal lopen voor de periode 2022-2024 en beoogt minstens 8696 gezinnen concreet bij te staan.

Dit zal gebeuren door middel van het uitkeren van een premie die sociale doelgroepen moet helpen om het onderhoud en een eerste verduurzaming van de huidige verwarmingsinstallatie te betalen. Bijkomend is voorzien in de uitbouw van de praktische en technische ontzorging van deze gezinnen vanuit de Vlaamse energiehuizen.

Om deze doelstellingen te realiseren, is een projectoproep gelanceerd waarbij de energiehuizen projectvoorstellen kunnen indienen die de volgende acties uitvoeren:

  • Het opzetten van een specifiek begeleidingstraject voor gezinnen uit de sociale doelgroepen met het oog op de realisatie van een periodiek onderhoud en het uitvoeren van een aantal energiebesparende maatregelen wat betreft de verwarmingsinstallatie. Dit begeleidingstraject kan bestaan uit de communicatie naar deze gezinnen toe, de praktische (naar technici toe) en inhoudelijke (naar gezinnen toe) ondersteuning wat betreft het uitvoeren van deze werkzaamheden en de uitwerking van een financiële ondersteuning van de gezinnen wat betreft de betaling van de kosten voor deze werken. 
  • Het opzetten van een regionale samenwerkingsvorm met lokale partners teneinde een maximale bundeling van ervaringen en krachten te bekomen met het oog op het bereiken van de sociale doelgroepen. 

Projectoproepen (calls)

  • In december 2021 werd een eerste call gelanceerd. Daaruit volgden enkele goedgekeurde projecten.
  • In mei 2022 is een tweede call gelanceerd. Hierin wordt het resterende bedrag opengesteld voor nieuwe projecten. Voorstellen kunnen uiterlijk 31 augustus 2022 worden ingediend.

De financiering van deze projectoproep vindt wettelijke basis in artikel 7.9.3/2 van het Energiebesluit van 19 november 2010. 

Published on: 
18-05-2022