Representatieve projectcategorie voor groenestroominstallaties

Voor nieuwe projecten met startdatum vanaf 1 januari 2013 worden de onrendabele toppen en bandingfactoren op basis van de meest kostenefficiënte en performante type-installaties berekend. Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten verkrijgen. De projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit.

De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor het project van toepassing is. Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden.

Wanneer is er sprake van een nieuwe installatie?

Als alle onderdelen nieuw zijn en de aanvraag binnen drie jaar na indienstneming gebeurt. Na drie jaar kan een installatie niet meer beschouwd worden als nieuw.

Onderstaand schema's geven een overzicht van de representatieve projectcategorieën voor groenestroominstallaties.

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit. De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

De projectspecifieke projectcategorieën zijn bepaald in artikel zijn in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum vanaf 17 juli 2021.

Projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 17 juli 2021

pdf bestandProjectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 17 juli 2021 (2 MB)

Startdatum voor 1 januari 2018

Inpdf bestandde mededeling MEDE-2013-3 (875 kB) vindt u het stroomschema van de representatieve projectcategoriën voor 1 januari 2018.

Startdatum voor 1 januari 2013

Deze installaties hebben geen projectcategorie.

 

Published on: 
24-09-2019