Is het interessant om te investeren in een thuisbatterij?

Van zodra de terugdraaiende teller wegvalt, doet het distributienet niet langer dienst als een zeer grote voordelige batterij waarop u de overtollige productie van uw zonnepanelen in de perceptie tijdelijk kon opslaan, aangezien elektriciteit per definitie verbruikt wordt gelijktijdig met de productie ervan. Zonder terugdraaiende teller is uw zelfverbruik een belangrijke factor voor het rendement van uw zonnepanelen. Zonder bijkomende investeringen, maar met enige aandacht, is een gemiddeld zelfverbruik van ongeveer 35% haalbaar.

Een thuisbatterij kan een interessante oplossing zijn om de elektriciteit die u overdag produceert op een later ogenblik te gebruiken. Een batterij zorgt ervoor dat u minder stroom van het net moet afnemen op momenten dat uw zonnepanelen geen of te weinig stroom produceren. Zo kan u dus uw zelfverbruik verder verhogen. Tot hoe ver uw zelfverbruik verhoogd kan worden, hangt onder andere af van de grootte van de thuisbatterij. Om ervoor te zorgen dat de kosten voldoende opwegen tegen de baten, wordt aangeraden om per kWp zonnepanelen in 1 tot 1,5 kWh batterij te voorzien. Voor een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 4 kWp wordt ideaal gezien een thuisbatterij met een capaciteit van 4 tot 6 kWh geplaatst. Hierdoor kan u uw zelfverbruik al aanzienlijk verhogen.

Een batterij gaat gewoonlijk 10 tot 20 jaar mee en is vooral bruikbaar voor dagopslag (cycli van een aantal uren), maar zeker niet voor seizoensopslag (om een teveel aan stroom opgewekt in de zomer voor de winter bij te houden).

Investeren in een thuisbatterij is vandaag nog relatief duur en niet voor elke situatie interessant. De terugverdientijd varieert in de meeste gevallen en is afhankelijk van de situatie tussen de 10 à 14 jaar. Het VEKA werkt aan een simulator waarmee u zal kunnen inschatten of de investering in een thuisbatterij zinvol is voor u.

Wie investeert in een thuisbatterij komt in aanmerking voor een premie. Meer info en alle voorwaarden over de premie thuisbatterij.

Published on: 
04-04-2022