Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie voor microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen, moeten uw installatie en uw aanvraag aan álle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • uw installatie heeft een vermogen van maximaal 10 kVA en is in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020;
  • uw installatie is aangesloten op het distributienet, is in staat elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende de laatste twaalf maanden nog gedaan;
  • de regeling van de terugdraaiende teller was op uw installatie van toepassing op het moment van de van de uitspraak (14 januari 2021) van het arrest van het Grondwettelijk Hof;
  • uw installatie is uiterlijk op 1 december 2021 aangemeld bij de  distributienetbeheerder (Fluvius);
  • er is een digitale meter geplaatst of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten;
  • de eigenaar of gebruiker van de installatie heeft de netbeheerder vanaf 1 januari 2025 voor de plaatsing van de digitale meter niet de toegang geweigerd tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat;
  • er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.
    Lees ook het antwoord op de vraag: 'Waarom mag ik geen rechtsvordering instellen tegen het Vlaamse Gewest?'
Published on: 
13-10-2021