Wat is een productieoverschot bij een digitale meter die virtueel terugdraait?

Het productieoverschot bij een digitale meter die virtueel terugdraait is gelijk aan de elektriciteit die u op het net hebt gezet sinds de laatste meteropname min de elektriciteit die u in deze periode van het net hebt afgenomen. Er is dus enkel sprake van een productieoverschot wanneer uw injectie in de voorbije periode groter was dan uw afname, wanneer de meterstand van uw meter dus is teruggedraaid tegenover uw meterstand bij de laatste meteropname.

Voorbeeld: u heeft 4kWp zonnepanelen op uw dak liggen en de zon schijnt redelijk in de zomer. U produceert gemiddeld 3.600 kWh op jaarbasis en u verbruikt op jaarbasis gemiddeld 3.500 kWh. Indien u over een (virtueel) terugdraaiende teller beschikt, heeft u op jaarbasis een productieoverschot van 100 kWh.

Published on: 
14-02-2021