Versie voor publicatie arrest: Wat gebeurt er met mijn lopende elektriciteitsfactuur op het moment dat de terugdraaiende teller wegvalt?

Onderstaande inhoud werd op 1 maart geüpdated door de VREG. 
Meer informatie hierover kan u terugvinden als antwoord op de vraag 'Wat zijn de gevolgen van de publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof op 1/3?'  op de website van de VREG.

----

De vernietiging van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof heeft geen gevolgen voor de eindfacturen uit het verleden, maar wel voor toekomstige facturen. 

Volgens de uitspraak van het Grondwettelijk Hof ‘worden enkel de reeds gefactureerde bedragen voor de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad gehandhaafd’. Wij hebben helaas geen zicht op de datum van deze publicatie, maar die zal voor de komende weken zijn.

Concreet houdt dit in:  

  • Op basis van de opgenomen meterstanden om 0u00 op de dag van de publicatie van het arrest worden afnames en injecties van elektriciteit die plaatsvonden vóór de bekendmaking van het arrest gefactureerd rekening houdend met het principe van de terugdraaiende teller.
  • Alle afnames van elektriciteit nà de bekendmaking van het arrest, worden op basis van de werkelijke afname gefactureerd en dus niet op basis van het principe van de terugdraaiende teller (nettoafname).
  • U kan een terugleveringscontract afsluiten voor de verkoop van de elektriciteit die u injecteert op het net vanaf de datum van publicatie van het arrest.  

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van de VREG.

Het gevolg is dat u als eigenaar van zonnepanelen met een digitale meter vanaf de publicatie van de beslissing van het Grondwettelijk Hof mogelijks het voordeel van de terugdraaiende teller niet verliest voor de afgelopen - nog niet gefactureerde - periode sinds uw vorige eindfactuur.

Als u ervoor kiest om uw eventuele virtuele productieoverschotten sinds uw vorige eindfactuur nu al afgerekend te zien voor de publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof en zeker te zijn, kan u overwegen om zelf een eindfactuur aan uw elektriciteitsleverancier te vragen.

Een eindfactuur wordt o.a. opgemaakt door:

  • nu al een teruglevercontract af te sluiten bij een elektriciteitsleverancier naar keuze. Hiermee krijgt u een vergoeding voor de opgewekte elektriciteit die u niet zelf verbruikt maar in het net injecteert. Lees ook het antwoord op de vraag 'Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik niet gebruik en in het net injecteer?'. 
  • te veranderen van tariefcode bij de netbeheerder (bijvoorbeeld door te veranderen van dag-nachttarief naar dagtarief).
    Opgelet: hier zijn kosten aan verbonden en mogelijk wordt er dan een digitale meter geplaatst;
  • te veranderen van elektriciteitsleverancier;
  • te veranderen van contractant en het elektriciteitscontract afsluiten onder bijvoorbeeld de naam van uw partner waardoor er een klantwissel plaatsvindt.

Opgelet: als u verandert van contractformule bij dezelfde elektriciteitsleverancier wordt er géén eindfactuur opgemaakt. Veranderen van contractformule leidt namelijk niet tot een meteropname.
Volledigheidshalve merken wij op dat deze oplossing mogelijks niet in alle gevallen voordelen biedt op de regeling die algemeen wordt toegepast. U moet immers rekening houden met de verwerkingstijden van de markt- en de facturatieprocessen.

Published on: 
11-03-2021