Waarom is de verkoopprijs voor injectie lager dan de aankoopprijs van elektriciteit?

De elektriciteitsleverancier betaalt een terugleveringsvergoeding voor het overschot aan elektriciteit dat u niet gebruikt en in het net injecteert. Als u elektriciteit van het net afneemt, betaalt u naast de elektriciteitskost ook voor het gebruik van het elektriciteitsnet, een federale bijdrage, openbare dienstverplichtingen en btw. Deze vormen samen de aankoopprijs van elektriciteit.

Bijvoorbeeld: Op basis van de huidige aangeboden terugleveringscontracten bedraagt een gemiddelde terugleveringsvergoeding ongeveer 4 eurocent per kWh. Op basis van de huidige gemiddelde afnamecontracten bedraagt de gemiddelde afnameprijs ongeveer 27 eurocent per kWh.

Door zoveel mogelijk elektriciteit te gebruiken op het ogenblik dat de zonnepanelen het produceren (zelfverbruik) of door de stroom op te slaan in bijvoorbeeld een thuisbatterij, kan u minder elektriciteit van het net halen en uw elektriciteitsfactuur verlagen.

Published on: 
15-02-2021