Wanneer stopt mijn digitale meter met terugdraaien?

Het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van het principe van de terugdraaiende teller werd op 1 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest benadrukt dat de voordelen van de terugdraaiende teller voor de datum van bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad behouden blijven wat de gefactureerde bedragen betreft. Dit om de aanzienlijke administratieve problemen en de financiële lasten van de vernietiging voor de afnemers, leveranciers en distributienetbeheerders te beperken.

Published on: 
23-04-2021