Wat betekent een rendement van 5% op de investering?

Het rendement is de winst die behaald wordt op een investering. Dat is meestal uitgedrukt in een percentage en wordt berekend over een bepaalde periode. Voor zonnepanelen bekijken we steeds het rendement op een referentie-installatie over een periode van 15 jaar en stellen we 5% voorop.

We gebruiken dezelfde logica als voor een lening voor de bouw of aankoop van een woning, of voor een belegging. Wie een lening voor de bouw of aankoop van een woning afsluit, betaalt niet enkel intrest, maar lost ook kapitaal af. U betaalt dan een interest op het niet-afgeloste deel van het kapitaal.

De retroactieve investeringspremie is zo uitgewerkt dat er een rendement van 5% is op het deel van de zonnepanelen (referentie-installatie) dat nog niet terugverdiend is.

Een rekenvoorbeeld ter illustratie: u investeert 7000 euro in jaar 0, vervolgens veronderstellen we een jaarlijkse opbrengst van 675 euro en dit gedurende 15 jaar. Na 15 jaar heeft u uw geïnvesteerd bedrag van 7000 euro terug en heeft u een opbrengst van 3112 euro nodig om een rendement van jaarlijks 5% te hebben op het openstaand kapitaal gedurende 15 jaar.

Jaar

Openstaand kapitaal

Opbrengsten

Jaarlijkse vergoeding (rendement)

Afschrijving kapitaal

0

-7.000 €

 

 

 

1

-6.675 €

675 €

350 €

325 €

2

-6.334 €

675 €

334 €

341 €

3

-5.975 €

675 €

317 €

358 €

4

-5.599 €

675 €

299 €

376 €

5

-5.204 €

675 €

280 €

395 €

6

-4.789 €

675 €

260 €

415 €

7

-4.354 €

675 €

239 €

436 €

8

-3.897 €

675 €

218 €

457 €

9

-3.416 €

675 €

195 €

480 €

10

-2.912 €

675 €

171 €

504 €

11

-2.383 €

675 €

146 €

529 €

12

-1.827 €

675 €

119 €

556 €

13

-1.243 €

675 €

91 €

584 €

14

-630 €

675 €

62 €

613 €

15

13 €

675 €

32 €

643 €

Totaal

 

 

3112 €

7013 €

Het rendement van 5% is dus niet gewoonweg 5% van uw investeringskost van 7000 euro, wat zou overeenkomen met een opbrengst van 350 euro. In bovenstaand voorbeeld verdient u uw installatie terug en levert een rendement van 5% op 15 jaar tijd daarbovenop 3112 euro op.

Lees ook het anwtoord op de vraag 'Met welke parameters wordt de compensatie berekend?'

Published on: 
15-02-2021