Ik heb zonnepanelen en elektrische wagen, welke retroactieve premie is er voor mij?

Voor eigenaars van zonnepanelen met een elektrische wagen is dezelfde (bovenvermelde) retroactieve investeringspremie van toepassing. Er werd een analyse uitgevoerd om te onderzoeken of de hoogte van die premie kan variëren in functie van de aanwezigheid van een elektrische wagen. Hieruit dient er geconcludeerd te worden dat er geen juridisch robuuste mogelijkheid is om de retroactieve investeringspremie voor zonnepaneleneigenaars met een elektrische wagen te verhogen. Een nieuwe mogelijke discriminatie ten aanzien van eigenaars van zonnepanelen zonder een elektrische wagen zou kunnen ontstaan, die dan geen recht zouden hebben op een verhoogde retroactieve investeringspremie.

U kan steeds uw elektrische wagen slim opladen op goedkope uren in combinatie met een dynamisch contract. Over enkele maanden zal het mogelijk zijn een dynamisch contract af te sluiten. Het plaatsen van een thuisbatterij kan ook helpen om productieoverschotten tijdelijk op te slaan. 

Elektrische wagens zijn net als warmtepompen, accumulatieverwarming en warmtepompboilers grote verbruikers van elektriciteit. De hoge prijs van elektriciteit is een rem op de verdere groei van deze toekomstgerichte oplossingen.  

De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal zich houden aan haar engagement om de Vlaamse component van de elektriciteitsfactuur niet te doen stijgen, méér nog: er wordt alles gedaan om de Vlaamse component van de elektriciteitsfactuur zelfs te doen dalen.  

Onderdelen elektriciteitsprijs
Deze figuur toont de samenstelling van de elektriciteitsfactuur van 2017 tot 2021.

Voor alle prosumenten met een digitale meter en dus ook voor prosumenten met een elektrische wagen valt het prosumententarief weg. Zij kunnen ook gebruik maken van de terugleveringsvergoeding om hun geïnjecteerde elektriciteit te valoriserenLees ook de antwoorden op de vragen in de rubriek 'Hoe haal ik het maximum-rendement uit zonnepanelen met een digitale meter?'

Published on: 
11-04-2021