Is er discriminatie met eigenaars van zonnepanelen nog een tijd lang van de terugdraaiende teller kunnen genieten?

Neen. De retroactieve investeringspremie is zo berekend dat elke referentie-installatie een redelijk rendement van 5% op 15 jaar behaalt, onafhankelijk van het jaar van de plaatsing van de digitale meter. Het bedrag van de retroactieve investeringspremie is afhankelijk van het jaar van indienstname van de zonnepanelen én van het jaar waarin de vervanging van de klassieke Ferrarismeter door de digitale meter gebeurt. De retroactieve investeringspremie daalt in functie van de plaatsing van de digitale meter elk jaar verder. Lees ook het antwoord op de vraag 'Welke retroactieve investeringspremie mag ik verwachten?'.

Wie al een digitale meter heeft, zal in verhouding een hogere retroactieve investeringspremie ontvangen dan een eigenaar van zonnepanelen die nog een klassieke Ferrarismeter heeft en de retroactieve investeringspremie later aanvraagt bij de plaatsing van een digitale meter.
Wie nog een klassieke Ferrarismeter heeft, betaalt bovendien nog steeds een prosumententarief zolang er geen digitale meter wordt geplaatst. Wie al een digitale meter heeft, betaalt geen prosumententarief meer.

Lees ook het antwoord op de vraag 'Wanneer vervalt mijn prosumententarief?'

Bovendien is het technisch en praktisch onmogelijk om alle digitale meters op hetzelfde moment te plaatsen bij alle Vlaamse zonnepaneleninstallaties.

Published on: 
23-04-2021