Sanitair warm water

Dit deel van de EPC-pedia behandelt vragen en situaties die betrekking hebben op de installaties voor sanitair warm water.

Voorbeeld: Doorstromer

Een doorstromer werkt volgens de verbrandingstechnologie en is dus een ketel zonder voorraadvat.

 • Opwekker:
  • 'los van CV';
  • type toestel = 'ketel'
 • Voorraadvat:
  • geen invoer
Voorbeeld: Warmtepomp met voorraadvat

Wanneer het sanitair warm water wordt opgewekt door een warmtepomp die ook instaat voor de ruimteverwarming ('gekoppeld aan RV'), moet de aanwezigheid van een voorraadvat niet meer worden aangeduid in de software. Een opslagvat is immers altijd vereist voor een goede werking van de warmtepomp. Het effect van de opslagverliezen is daarom reeds verwerkt in het opwekkingsrendement en wordt achter de schermen automatisch in de software verrekend.

Voorbeeld: Collectief voorraadvat gekoppeld aan een CV-ketel

Hoe voer ik volgende situatie in de software in: collectief voorraadvat gekoppeld aan een CV-ketel op gas die gevoed wordt via een externe warmtewisselaar en ongeïsoleerde circulatieleiding?

 • Opwekker:

  • ‘collectief’,

  • ‘gekoppeld aan RV’,

  • energiedrager ‘gas’,

  • type toestel = ‘andere’, want grootschalige installatie,

  • referentiejaar fabricage 'onbekend'

 • Voorraadvat:
  • gegevens collectief vat worden ingevoerd.
  • voorraadvat en opwekker gescheiden en vormen geen geheel.

 • Leidingen:
  • 'circulatieleiding ongeïsoleerd'
EPC SWW - voorbeeld 3

 

Voorbeeld: Collectieve warmtewisselaar gekoppeld aan een CV-ketel

Hoe voer ik volgende situatie in de software in: collectieve warmtewisselaar gekoppeld aan een CV-ketel op gas met ongeïsoleerde circulatieleiding?

 • Opwekker:
  • ‘collectief’,
  • ‘gekoppeld aan RV’,
  • energiedrager ‘gas’,
  • type toestel = ‘andere’, want grootschalige installatie,
  • referentiejaar fabricage 'onbekend'
 • Voorraadvat:
  • geen voorraadvat aanwezig
 • Leidingen:
  • circulatieleiding ongeïsoleerd’
EPC SWW - voorbeeld 2

 

Voorbeeld: EPC van de gemeenschappelijke delen: individuele satellietboilers aangesloten op een centraal verwarmingscircuit

Hoe voer ik volgende situatie in de software in en wat moet in het EPC van de gemeenschappelijke delen opgenomen worden en wat in het EPC van de eenheid: individuele satellietboilers die is aangesloten op een centraal, geïsoleerd verwarmingscircuit (= combilus) gevoed door collectieve opwekker?

 • Opwekker in EPC GD:
  • ‘collectief’,
  • ‘gekoppeld aan RV’,
  • energiedrager ‘gas’,
  • type toestel = ‘andere’, want grootschalige installatie,
  • referentiejaar fabricage 'onbekend'
 • Voorraadvat:
  • geen invoer in EPC GD,
  • gegevens individueel vat in EPC eenheid
 • Leidingen in EPC GD:
  • combilus geïsoleerd’
EPC SWW - voorbeeld 4