Sociaal tarief

Sommige personen en gezinnen genieten van sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen. Dit wordt het ‘sociaal tarief’ of de 'sociale maximumprijs' genoemd. 

Het sociaal tarief of de sociale maximumprijs komt neer op de prijs die de goedkoopste energie- en/of aardgasleverancier aanbiedt op de commerciële markt. Doorgaans is het sociaal tarief 30% goedkoper dan het gemiddelde tarief.  

De federale overheid legt het sociaal tarief voor het hele land driemaandelijks vast. Het sociaal tarief is in heel België bij alle energieleveranciers hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen.

Meer informatie over het sociaal tarief vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Economie en Fluvius

Voor aardgas bestaat er één sociaal tarief. Voor elektriciteit bestaat er een sociaal tarief voor het enkelvoudig tarief (dagteller), het tweevoudig tarief (dag- en nachtteller) en het exclusief nachttarief (enkel nachtteller).

Het sociaal tarief is niet van toepassing op: 

  • tweede verblijfsplaatsen; 
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen bv de gang, trappenhal,…; 
  • verbruik als professionele klant (als zelfstandige of in een bedrijf); 
  • tijdelijke aansluitingen.

De federale energieregulator CREG publiceert het sociaal tarief op haar website.

Published on: 
18-02-2019