Energiefactuur te hoog? Bekijk de sociale maatregelen.

De Vlaamse Regering neemt heel wat maatregelen om de Vlaamse heffingen op de energiefactuur te verlagen. Daarnaast kan u ook zelf besparen door uw woning te isoleren en over te schakelen naar een vorm van hernieuwbare energie.  De Vlaamse Regering voorziet verschillende premies en fiscale voordelen om het energieverbruik en de energiefactuur voor de burger te verlagen. Naast informatie over de energiepremies kan u bij de Vlaamse overheid ook terecht voor tips om energie te besparen en de energiefactuur te verlagen.

Maatregelen voor sociale doelgroepen 

Door de stijgende energieprijzen betekent de energiefactuur voor meer en meer gezinnen een serieuze hap uit het inkomen. Daarom voorziet Vlaanderen, naast de reeds uitgebreide federale sociale tarieven, in extra steunmaatregelen voor beschermde afnemers. 

  • Sociale energiepremies 

Beschermde afnemers kunnen beroep doen op verhoogde energiepremies voor isolatie en verwarmingsinstallaties , de verhoogde EPC-labelpremie, een premie voor een condensatieketel  en de huur- en isolatiepremie . Daarnaast kunnen zij een gratis energiescan  en een kortingsbon voor een energiezuinige koelkast of wasmachine  aanvragen bij Fluvius. 

  • Energielening aan 0%

Het isoleren van uw woning of het vervangen van je oude stookketel door een condensatieketel zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat u heel wat minder energie verbruikt en uw factuur drastisch daalt. Deze investeringen kosten echter ook geld en dat budget heeft u niet altijd direct voorhanden. Daarom kunt u lenen om energiebesparende investeringen aan de woning uit te voeren. Deze energielening kunt u aanvragen bij een energiehuis in uw buurt. Ook wie nog verwarmt met accumulatieverwarming met uitsluitend nachttarief kan hier terecht voor  energielening aan 0% om energiebesparende investeringen uit te voeren. 

Beschermingsmaatregelen tegen afsluiting 

Soms kan het opbouwen van energieschulden niet vermeden worden. Afsluitingen zijn echter een zeldzaamheid. Dit vindt enkel plaats na een beslissing van het OCMW en tevens nooit in de winter.

Vooraleer een klant van de energietoevoer wordt afgesloten, zijn er nog heel wat stappen die hij doorloopt. Klanten met energieschuld - van wie het energiecontract wordt opgezegd - komen eerst en vooral bij Fluvius terecht. De klant kan ervoor kiezen om de energie te betalen via Prepaid. Prepaid werkt met een betaalkaart, die de klant op voorhand oplaadt. Op die manier kan de klant elektriciteit en gas verbruiken tot dat het voorafbetaalde bedrag op de kaart op is. Dit geeft hen de tijd om een oplossing te zoeken voor het aflossen van de schulden bij de vorige leverancier. Wanneer de klant ook bij Fluvius schulden opbouwt, wordt Prepaid automatisch ingeschakeld en kan de klant pas op zoek naar een nieuwe leverancier wanneer de hele schuld is afbetaald.

Als het bedrag op de kaart opgebruikt is, valt men nog niet onmiddellijk zonder verwarming. De klant kan bij het OCMW een minimale levering aardgas aanvragen. Het Ministerieel Besluit met de verhoogde bedragen zit momenteel bij de Raad van Staten voor advies. De Vlaamse overheid zal de evolutie van de gasprijzen van nabij opvolgen. In december 2021 zullen de huidige bedragen voor de minimale levering aardgas worden geëvalueerd zodat voor het volgend kwartaal eventueel nog hogere bedragen mogelijk zijn.

Klik hier voor meer informatie over beschermingsmaatregelen tegen afsluiting.

Heeft u vragen over uw energiefactuur, advies nodig over energiebesparende maatregelen of hulp nodig bij het aanvragen van de premies? Dan kan u terecht bij één van de 18 Vlaamse energiehuizen.  Sommige doelgroepen kunnen hier ook een 0% energielening aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren. 

Published on: 
08-10-2021