Steunperiode

De steunperiode is de periode waarin een productie-installatie recht heeft op groenestroom- of warmte-krachtcertificaten. Deze periode start vanaf de datum van de eerste toekenning van de certificaten of ingrijpende wijziging van de productie-installatie. Na deze periode ontvangt u geen groenestroom- of warmte-krachtcertificaten meer.

De datum van eerste toekenning is opgenomen in de communicatie over de toekenning van de certificaten, meestal is deze dezelfde als de datum van het (eerste volledige) keuringsverslag.

Warmte-krachtinstallatie

Startdatum vanaf 1 januari 2013

De steunperiode waarin de warmte-krachtinstallatie recht heeft op certificaten is 10 jaar vanaf de datum van eerste toekenning of ingrijpende wijziging.

Startdatum voor 1 januari 2013

Na vier jaar start de degressiviteitsperiode. De periode waarin de warmte-krachtinstallatie recht heeft op warmte-krachtcertificaten is afhankelijk van de RPE. Hoe hoger de RPE van een warmte-krachtinstallatie, hoe meer aanvaardbare warmte-krachtcertificaten deze installatie zal krijgen.

Verschil tussen steunperiode en minimumsteunperiode mogelijk

Als de steunperiode langer loopt dan de periode waarin de installatie recht heeft op minimumsteun, worden er nog certificaten aangemaakt. De minimumprijs op het certificaat zal dan 0 euro zijn. Dit betekent dat u deze certificaten niet kan verkopen aan de netbeheerder. U kan deze enkel op de markt verkopen, de lijst van mogelijke kopers vindt u op de website van de VREG.

Groenestroomproductie installatie

Startdatum vanaf 1 januari 2021

De steunperiode waarin een groenestroominstallatie recht heeft op groenestroomcertificaten is afhankelijk van de technologie.

 • maximaal 12 jaar voor zonnepanelen, beperkt door het maximaal productievolume. Als het maximaal productievolume binnen de 12 jaar is bereikt, stopt de steun.
 • maximaal 22 jaar voor windenergie, beperkt door het maximaal productievolume. Als het maximaal productievolume binnen de 22 jaar is bereikt, stopt de steun.
 • maximaal 17 jaar voor biogas en biomassa, beperkt door het maximaal steunvolume. Als het maximaal steunvolume binnen de 17 jaar is bereikt, stopt de steun.

Startdatum van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

De steunperiode waarin een groenestroominstallatie recht heeft op groenestroomcertificaten is afhankelijk van de technologie.

 • 10 jaar voor zonnepanelen
 • 20 jaar voor windenergie
 • maximaal 17 jaar voor biogas en biomassa, beperkt door maximaal steunvolume. Als het maximaal steunvolume binnen de 17 jaar is bereikt, stopt de steun .

Startdatum van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

De steunperiode waarin een groenestroominstallatie recht heeft op groenestroomcertificaten is  meestal 15 jaar. Uitzonderingen:

 • 10 jaar voor zonnepanelen
 • 20 jaar voor windenergie

Startdatum van 1 april 2018 tot en met  31 december 2018

De steunperiode waarin een groenestroominstallatie recht heeft op groenestroomcertificaten is  meestal 15 jaar. Uitzondering: 10 jaar voor zonnepanelen

Startdatum van 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2018

De steunperiode waarin een installatie recht heeft op certificaten is meestal 10 jaar. Uitzonderingen:

 • 15 jaar voor windturbines
 • 15 jaar voor zonnepanelen

Startdatum voor 1 januari 2013

De steunperiode waarin een groenestroominstallatie recht heeft op certificaten is meestal 10 jaar. Uitzonderingen:

 • zonnepanelen
 • 20 jaar voor biogasinstallaties uit GFT-vergisting met compostering 

Na deze periode ontvangt u geen groenestroomcertificaten meer voor de groene stroom die geproduceerd wordt. In bepaalde gevallen kan u een verlenging bekomen.

Verschil tussen steunperiode en minimumsteunperiode mogelijk

Als de steunperiode langer loopt dan de periode waarin de installatie recht heeft op minimumsteun, zal het VEKA certificaten blijven toekennen. De minimumprijs op het certificaat zal dan 0 euro zijn. Dit betekent dat u deze certificaten niet meer zal kunnen verkopen aan de netbeheerder. U kan deze wel nog op de markt verkopen, de lijst van mogelijke kopers vindt u op de website van de VREG.

Published on: 
27-02-2019