Stroomgroep Data

De Stroomgroep Data richt zich in het kader van het huidige energie- en klimaatbeleid  op het uitwisselen van  informatie over bestaande, in ontwikkeling zijnde of geplande databanken, data-applicaties en datagestuurde modellering. Anderzijds worden mogelijke initiatieven besproken voor het verbeteren van de datakwaliteit en een uitgebreidere ontsluiting van data tussen stakeholders en naar het brede publiek. 
 

Ontstaan

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie. Hier vindt u meer informatie. 

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd de Stroomgroepen opnieuw op te starten. Via een viertal inhoudelijke sessies die zullen doorgaan in de periode mei-september 2019, zullen in de Stroomgroepen voorstellen worden verzameld met het oog op de verfijning en verdere concrete invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP en de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat voor de volgende legislatuur. 

De Stroomgroep Data is een nieuwe Stroomgroep sinds 2021, gegroeid uit bovenstaand traject. 

  • Binnenkort: samenkomst Stroomgroep Data
  1. Team databeheer en beleidsondersteunende data-analyses van het VEKA: voorstelling en werkprogramma.
  2. Energiedataplatform: stand van zaken van de ontwikkelingen en verdere scope.
  3. REBUS-model: toelichting.
  4. Vragen, bedenkingen, suggesties en wensen van de stakeholders.