Stroomgroep Flexibiliteit

De Stroomgroep Flexibiliteit zorgt voor een uitwisseling van kennis tussen de verschillende betrokken stakeholders en het VEKA. De focus van de Stroomgroep Flexibiliteit ligt op het Vlaams beleid omtrent flexibiliteit, energieopslag, elektriciteitsmarktwerking, energiegemeenschappen, digitale meters, integratie van hernieuwbare energiebronnen … Het doel van deze Stroomgroep is om een beter gedragen en kwalitatiever Vlaams energiebeleid na te streven.

De huidige stakeholders zijn Agoria, Avere Belgium, BBL, Boerenbond, Cogen, Confederatie Bouw, Elia, Energyville, Febeg, Febeliec, Febiac, Fluvius, Flux 50 , Fluxys, ODE, Rescoop, Techlink, UAntwerpen, UGent, VCB, Voka, Volta, VREG en VVSG. 

Ontstaan

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd de Stroomgroepen opnieuw op te starten. Via een viertal inhoudelijke sessies die zullen doorgaan in de periode mei-september 2019, zullen in de Stroomgroepen voorstellen worden verzameld met het oog op de verfijning en verdere concrete invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP en de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat voor de volgende legislatuur. In september zal deze fase worden afgerond met een eindverslag en een advies omtrent een eventueel vervolgtraject. Meer informatie vind je hier

Alhoewel de energie-administratie zeker wil vermijden dat de Stroomgroepen te groot en onwerkbaar worden, kunnen geïnteresseerden (sectororganisaties, NGO’s, … ) die menen waardevolle input te kunnen aanleveren voor dit traject, een vraag tot deelname bezorgen aan de energie-administratie of de voorzitter.  Alle betrokkenen kunnen ook vragen om op de hoogte te worden gehouden via de verslaggeving.

Agenda
  • September: samenkomst Stroomgroep Flexibiliteit
  1. Uitvoeringsbesluit energiegemeenschappen.