Stroomgroep Flexibiliteit

De Stroomgroep Flexibiliteit zorgt voor een uitwisseling van kennis tussen de verschillende betrokken stakeholders en het VEKA. De focus van de Stroomgroep Flexibiliteit ligt op het Vlaams beleid omtrent flexibiliteit, energieopslag, elektriciteitsmarktwerking, energiegemeenschappen, digitale meters, integratie van hernieuwbare energiebronnen … Het doel van deze Stroomgroep is om een beter gedragen en kwalitatiever Vlaams energiebeleid na te streven.

De huidige stakeholders zijn Agoria, Avere Belgium, BBL, Boerenbond, Cogen, Confederatie Bouw, Elia, Energyville, Febeg, Febeliec, Febiac, Fluvius, Flux 50 , Fluxys, Minaraad, ODE, Rescoop, Techlink, UAntwerpen, UGent, VCB, Voka, Volta, VREG en VVSG. 

De voorzitster is Helene Gerard (VITO).

Het VEKA verleent ondersteuning voor organisatie, agendavoorstel en voorbereidende documenten en rapportering. Verslaggeving gebeurt zowel bij consensus als met vermelding van minderheidsposities.   

Alhoewel de energie-administratie zeker wil vermijden dat de Stroomgroepen te groot en onwerkbaar worden, kunnen geïnteresseerden (sectororganisaties, NGO’s, … ) die menen waardevolle input te kunnen aanleveren voor dit traject, een vraag tot deelname bezorgen aan de contactpersoon.  Alle betrokkenen kunnen ook vragen om op de hoogte te worden gehouden via de verslaggeving. 

Ontstaan

Het proces “Stroomversnelling”, het traject naar een Vlaamse Energievisie, werd door de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid in 2016 opgestart. Op uitnodiging van de minister hebben heel wat organisaties in 5 zogenaamde Stroomgroepen (Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie, Financiering, Flexibiliteit en Governance) samengewerkt aan input voor de Vlaamse Energievisie.

Begin 2019 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor het energiebeleid de energie-administratie gevraagd deze 5 Stroomgroepen opnieuw op te starten. Meer informatie vindt u hier. Via een viertal inhoudelijke sessies die zijn doorgegaan in de periode mei-september 2019, zijn in de Stroomgroep Flexibiliteit actievoorstellen uitgewerkt met het oog op de verfijning en verdere invulling van de finale versie van het VEKP/NEKP én de voorbereiding van de beleidsnota’s Energie en Klimaat 2019-2024. In september 2019 werd deze fase afgerond.

Vandaag bestaan de Stroomgroepen Hernieuwbare energie, Energie-efficiëntie en Flexibiliteit nog steeds. De Stroomgroepen Governance en Financiering bestaan niet langer. Aansluitend werden twee nieuwe Stroomgroepen in het leven geroepen: Data en de Transversale Stroomgroep Energie- en Klimaatbeleid. 

Relevante documenten

Relevante documenten Stroomgroep 1/09/21:

Contactgegevens Stroomgroep Flexibiliteit
Graaf De Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
België
Agenda
  •  22 juni 2022: samenkomst Stroomgroep Flexibiliteit 
  1. Flexibiliteitsplan 2022. 
Published on: 
20-06-2022