Voor bedrijven

Ook bedrijven kunnen genieten van financiële ondersteuning indien zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.

Zoek nu uw premies!

Tegemoetkomingen komen van verschillende instanties