Test uw EPC - tool

Wil u ook weten hoe goed uw woning scoort? Doe nu de test!

Veelgestelde vragen over de test-uw-EPC-tool

De Test-uw-EPC-tool geeft een indicatie van de energieprestatie van mijn woning. Wie kan voor mij een officieel EPC-attest opmaken?
Om een officieel en geldig EPC te hebben, moet u een erkend energiedeskundige type A contacteren die u woning zal inspecteren.

Kan mijn echte label afwijken van het label dat de tool berekent?
Ja, dat kan.  De informatie die u invult in de Test-uw-EPC-tool is zeer beperkt. Deze informatie volstaat niet om een EPC-berekening uit te voeren. Daarom voegen we in de achtergrond extra informatie toe via aannames. Deze aannames komen niet altijd overeen met uw situatie.
Voor een officieel EPC moeten er ook geldige bewijsstukken voorhanden zijn. Het is mogelijk dat u weet dat er isolatie in het dak zitten, maar dat u geen factuur, foto of dergelijke hebt om dit aan te tonen. U mag dit vrijblijvend invoeren in de Test-uw-EPC-tool, maar de energiedeskundige mag  dit zonder geldige bewijsstukken niet invoeren voor het officiële EPC-attest.

Kan ik met de Test-uw-EPC-tool een premie aanvragen?
Neen. De Test-uw-EPC-tool geeft u een indicatie van het energielabel van uw woning, maar is op geen enkele manier de vervanging van een officieel EPC. 

Kan ik met de Test-uw-EPC-tool een EPC afdrukken om mijn woning te verkopen?
Neen. De Test-uw-EPC-tool geeft u een indicatie van het energielabel van uw woning, maar is op geen enkele manier de vervanging van een officieel EPC. 

Kan ik de Test-uw-EPC-tool ook gebruiken voor nieuwbouwwoningen?
Ja, u kan met de Test-uw-EPC-tool ook een indicatief energielabel berekenen voor nieuwbouwwoningen, maar de meerwaarde is beperkt.  Ten eerste heeft een recente nieuwbouwwoning quasi altijd het A-label. De aannames uit de Test-uw-EPC-tool laten niet toe om dat resultaat verder te verfijnen.  Ten tweede is er voor nieuwbouwwoningen een aparte regelgeving en EPB-software beschikbaar die verplicht gebruikt moeten worden. Hiervoor moet u steeds een EPB-verslaggever inschakelen.

De Test-uw-EPC-tool berekent een indicatieve score van 200-300 kWh/(m² j). Ik verbruik maar 10 000 kWh gas per jaar voor een woning van 150 m², oftewel 67 kWh/(m² j). Hoe kan dat?
Net zoals het officiële EPC berekent de Test-uw-EPC-tool geen indicatief energieverbruik, wel het energielabel. Een label moet objectief vergelijkbaar zijn en moet daarom op aannames gebaseerd zijn die voor alle woningen dezelfde zijn. U verwarmt uw woning echter op uw eigen manier en dat kan het label niet voorspellen. Het label bevat ook alle soorten energieverbruik samen (elektriciteit, gas, stookolie, …). Om die soorten te kunnen optellen wordt overgeschakeld naar primair energieverbruik en dat is niet rechtstreeks te vergelijken met het energieverbruik aan uw meter(s).  

Hoe kan de Test-uw-EPC-tool het label berekenen?
Door  aannames te doen. U kiest een type woning en een grootte, en duidt nadien de belangrijkste isolatie- en installatie-eigenschappen van uw woning aan. Deze informatie volstaat niet om een EPC-berekening uit te voeren. Daarom voegen we in de achtergrond extra informatie toe via aannames. 
Uw informatie en onze aannames sturen we vervolgens naar onze officiële EPC-rekenmotor die het EPC-label berekent en terugstuurt. Dit gebeurt via een API.