Welke investeringen komen in aanmerking?

Investering Minimale nieuw te isoleren oppervlakte
dak- of zoldervloerisolatie 30 m2
isolatie van buitenmuren (aan de buitenzijde, aan de binnenzijde of via de spouw) 30 m2
vloer- of kelderplafondisolatie 30 m2
nieuw geplaatste beglazing 5 m2
zonneboiler  
warmtepomp  
ventilatiesysteem*  

* Voor het plaatsen van een ventilatiesysteem is er geen individuele premie. De installatie kan echter wel meetellen als investering binnen de voucher.

U investeert in minstens 3 van deze energiebesparende maatregelen. Uiteraard moet u voldoen aan de premievoorwaarden van de gekozen maatregel (of van het ventilatiesysteem) maar ook aan de bijkomende voorwaarden:

  • De eindfactuur van de eerste investering heeft een datum tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020. De volgorde waarin u de investeringen uitvoert, speelt geen rol. Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor tussen 1 januari en 31 december 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.
  • Alle eindfacturen van de investeringen vallen binnen een periode van 5 jaar te tellen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering die u kiest voor de totaalrenovatiebonus.
  • Enkel ventilatiesystemen die warmte halen uit de afvoerlucht om de toevoerlucht op te warmen evenals vraaggestuurde ventilatiesystemen komen in aanmerking. Het ventilatiesysteem moet voor de volledige woning gebruikt worden. Er is steeds een debietsmeting nodig om de werkelijke debieten te staven.De aanmelding van een ventilatiesysteem blijft ook na de start van Mijn VerbouwPremie bij Fluvius.
  • Na het uitvoeren van een isolatie investering (dak, muur, vloer of glas) moet uw wooneenheid voor de betreffende maatregel(en) volledig geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden die gelden voor de standaardpremies voor dit type energiebesparende investering om mee te tellen als 1 van de 7 maatregelen.
    • Voorbeeld : Alle daken van de volledige woning moeten geïsoleerd zijn met een isolatiemateriaal waarvan de warmteweerstand minstens 4,5 m2K/W bedraagt, opdat de nieuwe investering in dakisolatie (waarvan minstens 30 m2 met eindfactuur tussen 2017 en 31 december 2020) mee kan tellen als 1 van de 7 investeringen van de totaalrenovatiebonus. Voldoen niet alle daken van deze woning, kan er voor de nieuwe investering wel een individuele premie worden uitbetaald, maar telt dakisolatie niet mee als 1 van de 7 investeringen van de voucher.
  • Na de vijfde investering moet er een energieprestatiecertificaat (EPC) worden voorgelegd waaruit blijkt wat de huidige energieprestatie is van de betreffende wooneenheid. Dit EPC moet dus met andere woorden dienen om aan te tonen dat het volledige dak, alle muren, alle vloeren, alle beglazing in orde is, als u die betreffende maatregelen wilt laten meetellen voor de totaalrenovatiebonus.

Investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw of collectief geplaatste thermische zonnecollectorsystemen, warmtepompsystemen of ventilatiesystemen, tellen mee voor de totaalrenovatiebonus van elk van de betrokken appartementen.

Belangrijke uitzondering:

Als er op basis van een uit 2017 daterende eindfactuur een combinatiepremie voor beglazing dan wel spouwmuurisolatie of isolatie langs de buitenzijde van een buitenmuur werd toegekend, dan kunnen investeringen in beglazing, spouwmuurisolatie of isolatie langs de buitenzijde van een buitenmuur nooit meetellen als 1 van de 7 investeringen van de voucher.

Published on: 
07-05-2019