De procedure

Zodra de netbeheerder vaststelt dat er voor een bepaalde woning / appartement drie van de in aanmerking komende investeringen werden uitgevoerd, met eindfactuur tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020, zal de netbeheerder de investeerder bij deze derde maatregel melden dat er voor deze wooneenheid een totaalrenovatiebonus kan worden uitbetaald. In deze melding zullen de drie reeds uitgevoerde investeringen worden opgesomd.
Als de investeerder de totaalrenovatiebonus niet wenst te ontvangen, moet hij dit expliciet aangeven. Een reden hiervoor kan zijn omdat u nog een andere renovatie plant waardoor u een hogere premie kan aanvragen.
Als een of meerdere van de opgesomde investeringen alsnog niet voldoet / voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen als totaalrenovatiebonusinvestering (bijvoorbeeld omdat nog niet het hele dak werd voorzien van een isolatiemateriaal met een R-waarde van minstens 4,5 m2K/W), moet de investeerder dit laten weten aan de netbeheerder.
Als de derde investering in een welbepaald appartement een gezamenlijke investering betreft, waarvoor de individuele premie werd aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars / de syndicus, zal de netbeheerder aan deze vereniging van mede-eigenaars / de syndicus de recente gegevens van de eigenaar van het betrokken appartement opvragen. De totaalrenovatiebonus komt immers toe aan de individuele investeerder.
Voor de daaropvolgende totaalrenovatiebonussen wordt een analoge procedure gevolgd. Voor het supplement voor de vijfde investering vraagt de netbeheerder ook het energieprestatiecertificaat op.

Bestelbon/offerte ondertekend in 2020 en eindfactuur in 2021?

Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie. De netbeheerder zal deze vraag eenmalig stellen aan de premieaanvrager. De keuze is onherroepelijk.

Published on: 
07-05-2019