Tweede projectoproep Noodkoopfonds

  • 15 september 2021

Vandaag wordt de tweede projectoproep in het kader van het Noodkoopfonds gelanceerd. De call is gericht naar OCMW’s, die bij goedkeuring van hun project tot 1,8 miljoen euro aan steun kunnen bekomen voor de renovatie van zogenaamde “noodkoopwoningen”.

Eerder dit jaar voorzag de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Demir, 20 miljoen euro bijkomende middelen in 2021 en 20 miljoen euro in 2022 voor de optimalisatie en verdere uitbouw van het Noodkoopfonds. Op die manier wil de Vlaamse Regering de drempel verlagen en extra steun voorzien voor een bijkomend aantal eigenaars die weinig tot geen financiële middelen hebben om hun kwalitatief en energetisch slecht scorende woning te renoveren.

De oprichting van het Noodkoopfonds in 2019 is bedoeld om ‘noodkoopwoningen’ – goedkope woningen in slechte staat die mensen met een laag inkomen noodgedwongen kopen bij gebrek aan middelen - energetisch te renoveren. Dankzij steun van de Vlaamse overheid in de vorm van een renteloze kredietlijn, zetten OCMW’s in samenwerking met de energiehuizen projecten op waarbij zulke ‘noodkopers’ een renteloze lening kunnen krijgen. Zo verhoogt de levenskwaliteit en daalt het energiegebruik.

De extra middelen moeten ervoor zorgen dat nog meer burgers beroep kunnen doen op het fonds en de kwaliteit van de renovatie verbetert. Zo wordt het maximale bedrag van de renteloze noodkooplening voor de renovatie van een woning verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro, en wordt het bedrag van de renteloze kredietlijn verhoogd van 900.000 euro naar 1.800.000 euro, waardoor meer woningen gerenoveerd kunnen worden. 

Daarnaast nam de Vlaamse Regering nog enkele drempelverlagende maatregelen. De renteloze noodkooplening diende initieel te worden terugbetaald na 20 jaar of bij vervreemding van de woning. Wanneer de eigenaar hierbij een meerwaarde realiseerde, moest hij een stuk hiervan aan de Vlaamse overheid afstaan. Hier wordt nu van afgestapt omdat dit voor onzekerheid zorgt en heel wat potentiële deelnemers afschrikt om deel te nemen aan het project. In het geval dat de noodkoopwoning niet wordt vervreemd, kan de terugbetaling van de lening gespreid worden over 20 jaar i.p.v. 15 jaar. 

Naast het kapitaal om de leningen te verstekken zullen de OCMW’s en energiehuizen die in het project meestappen vanwege de Vlaamse overheid ook beperkte financiële ondersteuning ontvangen om een aantal kosten te dekken. Minister Demir hoopt echter dat ook andere overheden een duit in het zakje zullen doen, om dit instrument  voluit tot ontwikkeling te laten komen en aldus zo veel mogelijk kwetsbare eigenaars de nodige ondersteuning te geven om hun woning kwaliteitsvoller en energiezuiniger te maken.

De OCMW’s hebben nu tot 31 oktober de tijd om hun projecten in te dienen. De selectie zal nog dit jaar gebeuren.


Meer informatie over het Noodkoopfonds voor noodkoopwoningen en de projectoproep vindt u op de website www.energiesparen.be/noodkoopwoningen
 

Published on: 
15-09-2021