Veelgestelde vragen over het toepassingsgebied van het EPC voor de gemeenschappelijke delen

Is een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw nodig? En hoeveel?

We bekijken enkele gevallen:

EPC GD nodig?

Moet er een EPC van de gemeenschappelijke delen  worden opgemaakt als de appartementen elk een eigen toegang hebben rechtstreeks naar buiten en dus geen circulatieruimte delen?

  • Ja, de regelgeving bepaalt dat een gebouw met minstens 2 gebouweenheden, vanaf 2022 over een EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw moet beschikken. Er is dus geen eis over de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten. Met andere woorden: het is niet van belang of (woon)eenheden gemeenschappelijke ruimten delen, zoals circulatieruimtes of stooklokalen.  Het EPC GD omvat immers niet zozeer de gemeenschappelijke ruimtes, maar wel alle schildelen en collectieve installaties die typisch in beheer zijn van alle eigenaren samen (VME: vereniging van mede-eigenaars), zoals de buitengevels, daken, vloeren, collectieve verwarmingsinstallatie enz.
Hoeveel EPC GD's?

Een gebouwencomplex met een gemeenschappelijk stooklokaal in de kelder heeft 3 ingangen en 3 gebouw-ID's in het gebouwenregister. Hoeveel EPC’s van de gemeenschappelijke delen moeten er opgemaakt worden?

  • Bij de bepaling van het aantal EPC’s GD moet rekening gehouden worden met de opsplitsing van het gebouwencomplex die de basiskaart van het GRB hanteert. Aangezien dit gebouwcenomplex op de kaart in 3 gebouwdelen is opgedeeld (met elk hun eigen gebouw-ID), moeten er 3 EPC’s GD worden opgemaakt, ook al is er interne circulatie mogelijk tussen de gebouwdelen via de kelder. In dit geval moeten er dus 3 EPC’s van de gemeenschappelijke delen ingediend worden en dit telkens onder het juiste gebouw-ID. Het juiste gebouw-ID is van belang, anders krijgen de appartementen onder de respectievelijke gebouw-ID’s het bijhorende EPC van de gemeenschappelijke delen niet te zien.  Enkel als de opsplitsing op de kaart onlogisch is kan dit gemeld worden aan het VEA. Raadpleeg in dat geval het stappenplan.