Veelgestelde vragen renteloos renovatiekrediet

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. De wettelijke basis voor het Vlaams renovatiekrediet bevindt zich in het Decreet van 30.10.2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26), evenals in het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020.

Published on: 
15-07-2022