Ventilatie

Dit deel van de EPC-pedia behandelt vragen en situaties die betrekking hebben op de installaties voor ventilatie.

Vraag 1: Type ventilatiesysteem

In een woning zijn toevoerroosters aanwezig in de leefruimte en slaapkamers. In het toilet is mechanische afvoerventilatie aanwezig die is aangesloten op de lichtschakelaar. In de badkamer is geen ventilatievoorziening aanwezig. Welk ventilatiesysteem moet ik invoeren?

  • De afvoerventilator in het toilet draait niet permanent en wordt daarom niet beschouwd als mechanische afvoer. In de badkamer is geen ventilatie aanwezig. Er is dus geen natte ruimte met natuurlijke of mechanische afvoer aanwezig.
  • Besluit: in de woning is er enkel natuurlijke toevoer aanwezig, maar geen ventilatiesysteem voor afvoer. Het in te voeren ventilatiesysteem is van het type ‘geen of onvolledig’.
Vraag 2: Type ventilatiesysteem

Herneem vraag 1. Stel dat de afvoerventilator in het toilet wel permanent draait.  Welk ventilatiesysteem moet ik dan invoeren?

  • Dit ventilatiesysteem wordt ingevoerd als een ventilatiesysteem van het type 'natuurlijke toevoer en mechanische afvoer'. Merk op: de afvoerventilator is decentraal opgesteld.